โปรตั๋วเครื่องบินโคเรียนแอร์จากเชียงใหม่ไปอินชอน (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินโคเรียนแอร์ สิ้นสุด 25 มีนาคม 2563

โปรตั๋วเครื่องบินโคเรียนแอร์จากเชียงใหม่ไปอินชอน (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินโคเรียนแอร์ สิ้นสุด 25 มีนาคม 2563

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อินชอน ราคา 305 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากเชียงใหม่ไปอินชอน สายการบินโคเรียนแอร์

  • ตั๋วเครื่องบินจากเชียงใหม่ไปอินชอน CNX-ICN (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินโคเรียนแอร์
  • ออกตั๋วถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563
  • ออกเดินทางวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 - 27 มีนาคม 2563
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง