ตั๋วเครื่องบินสายการบิน โคเรียน แอร์ จากกรุงเทพไปอินชอน (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน โคเรียน แอร์ อายุตั๋ว 6 เดือน สิ้นสุด31 ธันวาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินสายการบิน โคเรียน แอร์ จากกรุงเทพไปอินชอน (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน โคเรียน แอร์ อายุตั๋ว 6 เดือน สิ้นสุด31 ธันวาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อินชอน ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปเกาหลีใต้  สายการบิน โคเรียน แอร์  
  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปอินชอน BKK-ICN  (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน โคเรียน แอร์  
  • ออกตั๋วล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเดินทาง
  • อายุตั๋ว 6 เดือน
  • เปลี่ยนวันเดินทาง มีค่าธรรมเนียม 70 USD  พร้อมส่วนต่างราคา (ถ้ามี)
  • คืนเงิน มีค่าธรรมเนียม 120 USD
  • ออกตั๋วก่อน 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562
  • ออกเดินทางก่อน 28 พฤศจิกายน 2562 - 30 เมษายน 2563
  • ช่วงห้ามเดินทาง  28-29 ธันวาคม 2562 และ 09-13 เมษายน 2563
  • ราคาตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และอื่นๆ
  • โปรโมชั่นที่นั่งอาจเต็มหรือหมดเขต 
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน