ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปอินชอน (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินโคเรียน แอร์ สิ้นสุด 31 มกราคม 2563

ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปอินชอน (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินโคเรียน แอร์ สิ้นสุด 31 มกราคม 2563

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อินชอน ราคา 342 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปอินชอน
 
  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปอินชอน BKK-ICN (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินโคเรียน แอร์
  • อายุตั๋ว 3 เดือน
  • ออกตั๋วก่อน    31 มกราคม 2563
  • เดินทางตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2562 - 10 มีนาคม 2563
  • ออกบัตรโดยสารล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 7 วัน
  • ห้ามเดินทาง 28-29 ธันวาคม 2562
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง