โปรตั๋วเครื่องบินกาต้าแอร์เวย์จากกรุงเทพไปโดฮา(ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ สิ้นสุด 30 กันยายน 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดฮา ราคา 748 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปโดฮา
  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโดฮา BKK-DOH (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
  • ออกตั๋วก่อน 30 กันยายน 2564
  • ออกเดินทางวันที่ 18 สิงหาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
  • ราคานี้ยังรวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง