ตั๋วเครื่องบิน จากกรุงเทพไปมะนิลา (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ สิ้นสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตั๋วเครื่องบิน จากกรุงเทพไปมะนิลา (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ สิ้นสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มะนิลา ราคา 148 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปมะนิลา

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปมะนิลา BKK-MNL (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
  • ออกตั๋วก่อน 21 กุมภาพันธ์ 2563
  • สามารถออกเดินทางได้ ตั้งแต่ 08 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง