ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปย่างกุ้ง (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทย ออกบัตรโดยสารก่อน 3ๅ มีนาคม 2565

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ย่างกุ้ง ราคา 164 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปย่างกุ้ง

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปย่างกุ้ง BKK-RGN  (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทย สมายล์
  • สามารถคืนค่าบัตรโดยสารได้ ก่อนเครื่องออก โดยเสียค่าธรรมเนียม 2500บาท
  • เปลี่ยนแปลงวันเดินทางและเที่ยวบิน เสียค่าธรรมเนียม 2500 บาท
  • ออกบัตรโดยสารก่อน 31 มีนาคม 2565
  • ออกเดินทางตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2564 
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน

 

ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง