จองโปรตั๋วเครื่องบินเมียนม่าร์แอร์จากกรุงเทพฯไปย่างกุ้ง (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเมียนม่าร์ แอร์ อายุตั๋วใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ย่างกุ้ง ราคา 79 USD

  • เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปย่างกุ้ง
  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปย่างกุ้ง  BKK-RGN (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเมียนม่าร์ แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 31 ธันวาคม 2563 
  • เดินทางตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
  • เปลี่ยนแปลงเส้นทางไม่ได้ และ ไม่สามารถคืนเงินได้

 

ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง