ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปกัวลาลัมเปอร์ (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กัวลาลัมเปอร์ ราคา 179 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปกัวลาลัมเปอร์
 
  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปกัวลาลัมเปอร์ BKK-KUL (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์
  • ออกตั๋วก่อน 31 ตุลาคม 2564
  • ออกเดินทางวันที่ 13 กันยายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง