ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-กััวลาลัมเปอร์ BKK-KUL เริ่มต้น 3100 บาท สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์ DMK-KUL เริ่มต้น 3100 บาท สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปกััวลาลัมเปอร์

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-กััวลาลัมเปอร์ BKK-KUL (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ส
  • ออกตั๋วก่อน 31 ธันวาคม 2561
  • ออกเดินทางระหว่าง 08 มกราคม 2562 - 28 มกราคม 2562
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน