Flight from Bangkok to Amman (Roundtrip ticket) with Royal Jordanian before 26 Mar 23

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อัมมาน ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปอัมมาน

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปอัมมาน BKK-AMM (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินรอยัล จอร์แดเนียน
  • ระยะเวลาออกตั๋ว 17 - 26 มีนาคม 2566
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดินทางขาออก 17 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2566
  • ค่าโดยสารไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ช่วงห้ามเดินทาง : ขาออก 17 - 19 มี.ค. และ 09 เม.ย. - 19 เม.ย. 2566
                               ขาเข้า 25 มี.ค.- 6 เม.ย. 2566
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน