ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไปโอซาก้า (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินสกู๊ต สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562

ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-โอซาก้า DMK-KIX GV2 ถูกที่สุด 3200 บาท สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากดอนเมืองไปโอซาก้า

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไปโอซาก้า DMK-KIX (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินนกสกู๊ต
  • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 
  • ออกตั๋วก่อน 31 มีนาคม 2562
  • ออกเดินทางระหว่าง 14 มีนาคม 2562 - 31 พฤษาคม 2562 
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน