ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโอซาก้า (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ สิ้นสุด 05 ธันวาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โอซาก้า ราคา 0 USD

 
เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปโอซาก้า
 
  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโอซาก้า BKK-KIX (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์
  • แวะ 1 จด ที่ ดานัง
  • ออกตั๋วก่อน 05 ธันวาคม 2562 
  • ออกเดินทางระหว่าง 21 พฤศจิกายน 2562 - 30 มิถุนายน 2563
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน