Flight from Bangkok to Tel Aviv Yafo (return ticket) with Ethiopian Airlines until 30 Apr 23.

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เทลอาวีฟ ราคา 973 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปเทลอาวีฟ

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-เทลอาวีฟ BKK-TLV (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการ เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
  • ระยะเวลาออกตั๋ว 22 มีนาคม - 30 เมษายน  2566
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดินทางขาออก 31 มีนาคม - 30 เมษายน  2566
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง