ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเตหะราน (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ สิ้นสุด 30 กันยายน 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เตหะราน ราคา 647 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปเตหะราน

    • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเตหะราน BKK-IKA (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
    • ออกตั๋วก่อน 30 กันยายน 2564
    • ออกเดินทางระหว่าง 03 กันยายน 2564 -  31 มีนาคม 2565
    • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง