ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยจากกรุงเทพไปฮ่องกง (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ สิ้นสุด 15 มกราคม 2563

ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยจากกรุงเทพไปฮ่องกง (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ สิ้นสุด 15 มกราคม 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ฮ่องกง ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปฮ่องกง

 • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปฮ่องกง BKK-HKG (ตั๋วเที่ยวเดี่ยว) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์
 • ออกตั๋วก่อน  15 มกราคม 2563
 • ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2562- 31 มกราคม 2563
 • ห้ามเดินทาง ตั้งแต่ วันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2562
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง , อัพราคา หรือ คืนเงินได้
 • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปฮ่องกง
 • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปฮ่องกง BKK-HKG (ตั๋วเที่ยวเดี่ยว) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์
 • ออกตั๋วก่อน  15 มกราคม 2563
 • ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2562- 31 มกราคม 2563
 • ห้ามเดินทาง ตั้งแต่ วันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2562
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง , อัพราคา หรือ คืนเงินได้
 • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน