ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปฮ่องกง (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค สิ้นสุด 20 สิงหาคม 2563

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ฮ่องกง ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปฮ่องกง

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปฮ่องกง  BKK-HKG (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค
  • ออกตั๋วก่อน 20 สิงหาคม 2563
  • เริ่มเดินทางระหว่าง 01 สิงหาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน