Flight from Bangkok to Hongkong (return ticket) with Emirates before 31 Jan 22

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ฮ่องกง ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปฮ่องกง

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปฮ่องกง  BKK-HKG (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเอมิเรตส์
  • ออกตั๋วก่อน 31 มกราคม 2565
  • ออกเดินทางตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
  • ไม่สามารถรีฟันด์ได้ทุกกรณี
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน