โปรตั๋วเครื่องบินฮ่องกงแอร์ไลน์จากกรุงเทพไปฮ่องกง (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ สิ้นสุด 31 มกราคม 2563

โปรตั๋วเครื่องบินฮ่องกงแอร์ไลน์จากกรุงเทพไปฮ่องกง (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ สิ้นสุด 31 มกราคม 2563

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ฮ่องกง ราคา 222 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปฮ่องกง

 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปฮ่องกง BKK-HKG (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
  • ออกตั๋วก่อน 31 มกราคม 2563
  • ออกเดินทางระหว่าง 12 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง