ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปฮ่องกง (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินเอมิเรตส์ สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ฮ่องกง ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปฮ่องกง

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไป
    ฮ่องกง BKK-HKG (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน
    เอมิเรตส์
  • ออกตั๋วก่อน 30 พฤศจิกายน 2564 
  • ออกเดินระหว่าง 27 ตุลาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน