ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปฮ่องกง (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค อายุตั๋ว 7 วัน สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปฮ่องกง (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค อายุตั๋ว 7 วัน  สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮ่องกง BKK-HKG ราคาเริ่มต้น 5200 บาท สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปฮ่องกง

 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปฮ่องกง  BKK-HKG (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค
  • อายุตั๋ว 7 วัน
  • ออกตั๋วก่อน 28 กุมภาพันธ์ 2562
  • เริ่มเดินทางระหว่าง 01 มิถุนายน 2562 - 30 กันยายน 2562
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน