โปรตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปหางโจว (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินแอร์ไชน่า สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

โปรตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปหางโจว (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินแอร์ไชน่า สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หางโจว ราคา 181 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปหางโจว

  • ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพไปหางโจว BKK-HGH (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินแอร์ไชน่า 
  • ออกตั๋วได้ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2562
  • เดินทางระหว่าง  25 กรกฏาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง