Flight from Bangkok to Hangzhou with Air China

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หางโจว ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปหางโจว

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปหางโจว BKK-HGH (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินแอร์ไชน่า 
  • ระยะเวลาออกตั๋ว 07 มีนาคม - 04 เมษายน 2566
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดินทางขาออก 07 มีนาคม - 30 เมษายน 2566
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน