ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเซี่ยงไฮ้ (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินสิงค์โปร์แอร์ไลน์ สิ้นสุด 23 กันยายน 2562

ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเซี่ยงไฮ้ (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินสิงค์โปร์แอร์ไลน์ สิ้นสุด 23 กันยายน 2562

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เซี่ยงไฮ้ ราคา 0 USD

 

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปเซี่ยงไฮ้

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ ไป 
    เซี่ยงไฮ้  (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน 
    สิงค์โปร์แอร์ไลน์
  • ออกตั๋วตั้งแต่ 23 กันยายน 2562
  • ออกเดินทางระหว่าง  28 สิงหาคม 2562  - 23 กันยายน 2562
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน