โปรตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเซียงไฮ้ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินแอร์ไชน่า สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563

โปรตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเซียงไฮ้ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินแอร์ไชน่า สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เซี่ยงไฮ้ ราคา 149 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปเซียงไฮ้

  • ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพไปเซียงไฮ้ BKK-PVG (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินแอร์ไชน่า 
  • ออกตั๋วได้ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2563
  • เดินทางระหว่าง  14 พฤศจิกายน 2562 - 30 มิถุนายน 2563
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง