Flight from Bangkok to Beijing (oneway ticket) with Air china until 30 Apr 23.

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ปักกิ่ง ราคา 585 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปปักกิ่ง

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-ปักกิ่ง  BKK-PEK (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินแอร์ ไชน่า
  • ระยะเวลาออกตั๋ว 22 มีนาคม - 30 เมษายน  2566
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดินทางขาออก 22 มีนาคม - 31 กรกฏาคม  2566
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง