ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปกรุงพนมเปญ (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทย สมายล์ สิ้นสุด 31 มกราคม 2565

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พนมเปญ ราคา 241 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปกรุงพนมเปญ โดยสายการบิน ไทย สมายล์

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปกรุงพนมเปญ  BKK-PNH(ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน ไทย  สมายล์
  • ระยะเวลาออกตั๋วได้ถึง 31 มกราคม 2565
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดินทางขาออก 24 พฤศจิกายน 2564 - 30 มิถุนายน 2565
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง