ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปแอดดิสอาบาบา (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินเอทิโอเปียน สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว แอดดิสอาบาบา ราคา 265 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปแอดดิสอาบาบา

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปแอดดิสอาบาบา BKK-ADD (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินเอทิโอเปียน
  • ออกตั๋วก่อน 31 ตุลาคม 2564
  • ออกเดินทางระหว่าง 10 กันยายน 2564 -  31 มีนาคม 2565
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง