ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปไคโร (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินโอมานแอร์สิ้นสุด 15 ธันวาคม 2563

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไคโร ราคา 2,419 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาชั้นธุรกิจจากกรุงเทพไปไคโร

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปไคโร BKK-CAI (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินโอมานแอร์
  • ออกตั๋วก่อน 15 ธันวาคม 2563
  • ออกเดินทางระหว่าง 13 พฤศจิกายน 2563 -  15 ธันวาคม 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
  • แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองมัสกัต
  • เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตารางเที่ยวบินสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง