แจ้งสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากทราเวลไอโก

แจ้งสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากทราเวลไอโก

ตามที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังมีผลกระทบกับนานาประเทศทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ท่านเกิดความกังวลใจในการเดินทางที่อาจต้องยกเลิกหรือเลื่อนไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบิน โรงแรมที่พัก แพคเกจทัวร์ และบัตรเข้าชมต่างๆของท่าน

ทางทราเวลไอโกตระหนักถึงข้อกังวลของท่าน เรายินดีอำนวยความสะดวกให้กับท่านในการประสานงานกับพาร์ทเนอร์ที่พัก แอร์ไลน์ ทัวร์ และรถเช่า หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง เลื่อน หรือยกเลิกการจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ และบัตรเข้าชม เพื่อให้ท่านเกิดความพึงพอใจสูงสุด

หากท่านต้องการยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบิน โรงแรมที่พัก แพคเกจทัวร์ และบัตรเข้าชมต่างๆ สามารถติดต่อที่ช่องทางต่างๆของทราเวลไอโกดังนี้

โทรศัพท์ 021871008, 0815501333

อีเมล booing@traveligo.com

LINE: @TraveliGo.com

เปิดบริการทุกวัน 9.00 – 20.00 น.

สำหรับท่านที่เคยติดต่อมายังทีมงาน Support ของเราหากท่านประสบกับความล่าช้าใดๆ ในการให้บริการ ทางทราเวลไอโกใคร่ขออภัยอย่างสูง


ก่อนที่ท่านจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองหรือยกเลิกการจองใดๆ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งใน Booking Voucher ของท่านว่ายังสามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการจองฟรีหรือไม่


ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบและจัดการข้อมูลการจองของท่านได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

ทราเวลไอโก: เลือกบัญชีของฉัน —>เข้าสู่ระบบ ใส่หมายเลขการจอง และรหัส PIN —> ตรวจสอบเงื่อนไขและทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขหรือยกเลิกการจอง


ทางทราเวลไอโกมุ่งมั่นดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ความสะดวกในการดูแลจัดการแผนการเดินทางของท่านและลดผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้


สุดท้ายนี้ ทราเวลไอโกใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านทีเลือกใช้บริการกับทราเวลไอโก


แจ้งสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากทราเวลไอโก

เครดิต: ALotofTravel


ทีมงานทราเวลไอโก