ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9
Voucher One Night Stay with Locals
Voucher Package

ที่พัก 2 วัน 1 คืน ในชุมชนพร้อมอาหารและกิจกรรมในชุมชน

สัมผัสน้ำตกใหญ่สุดปลายด้ามขวาน น้ำตกฮาละซะห์ สายน้ำใสราวกับแก้ว แผ่ตัวลงมาราวม่านผาสูงร่วมร้อยเมตร ในป่าดิบชื้นแท้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา ที่ชุกชุมด้วยสัตว์ป่าที่ทิ้งร่องรอยไว้รอบแหล่งดินโป่ง นกเงือกหลายชนิด และ “ย่านดาโอ๊ะ” หรือใบไม้สีทอง ไม้เฉพาะถิ่นแห่งเดียวในโลก
ราคา * ขั้นต่ำ 2 คน
คนๆ ละ1,500บาท
คนๆ ละ1,300บาท
คนๆ ละ1,100บาท

ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9

จ.ยะลา

เงื่อนไขการใช้ Voucher:

  • จองที่พักและกิจกรรมล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทางโดยติดต่อแจ้งทางชุมชน ที่ 086-2841889 คุณหงษ์
  • Voucher นี้สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2562
  • กรุณาปริ้น Voucher หรือถ่ายรูป Voucher ไว้ในมือถือ เพื่อแสดงเป็นหลักฐานในการเข้าพักและทำกิจกรรมที่ชุมชน
 
จำนวนผู้เข้าพัก
*กรุณาเลือกจำนวนผู้เข้าพัก
ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9
จำนวนผู้เข้าพัก:  0 person     ราคารวม:  THB