ชุมชนบ้านท่าขันทอง
Voucher One Night Stay with Locals
Voucher Package

ที่พัก 2 วัน 1 คืน ในชุมชนพร้อมอาหารและกิจกรรมในชุมชน

บทเพลงชีวิตเหนือลำน้ำโขงตอนเหนือ เรียนรู้การปรับตัวของผู้คนจากภาคอีสานในดินแดนล้านนา เกิดเป็นวิถีวัฒนธรรมแบบ hybrid ที่มากด้วยสีสัน กิจกรรมชุมชนที่เน้นการเผยแพร่แนวทางการจัดการโฮมสเตย์ และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยแม่ใหญ่พ่อใหญ่มือเก่าเล่าเก่ง
ราคา
คนๆ ละ2,500บาท
คนๆ ละ2,300บาท
คนๆ ละ1,900บาท

ชุมชนบ้านท่าขันทอง

จ.เชียงราย

เงื่อนไขการใช้ Voucher:

  • จองที่พักและกิจกรรมล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทางโดยติดต่อแจ้งทางชุมชน ที่ 081-9527058 ปลัดเศรฐศักดิ์
  • Voucher นี้สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2562
  • กรุณาปริ้น Voucher หรือถ่ายรูป Voucher ไว้ในมือถือ เพื่อแสดงเป็นหลักฐานในการเข้าพักและทำกิจกรรมที่ชุมชน
 
จำนวนผู้เข้าพัก
*กรุณาเลือกจำนวนผู้เข้าพัก
ชุมชนบ้านท่าขันทอง
จำนวนผู้เข้าพัก:  0 person     ราคารวม:  THB