สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน คซอนแกรด

สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน คซอนแกรด

สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน คซอนแกรด

geolocation Info คซอนแกรด

พื้นที่ต่างๆในคซอนแกรด

Tripleideas in คซอนแกรด

 • Maláta kézműves sör- és grillkert

  Maláta kézműves sör- és grillkert

  9.10  

  ประเทศ : ฮังการี, คซอนแกรด, Szeged

 • Kárász utca

  Kárász utca

  8.90  

  ประเทศ : ฮังการี, คซอนแกรด, Szeged

 • Cirmi Kézműves Gasztrokocsma

  Cirmi Kézműves Gasztrokocsma

  9.00  

  ประเทศ : ฮังการี, คซอนแกรด, Szeged

 • Dóm tér

  Dóm tér

  9.20  

  ประเทศ : ฮังการี, คซอนแกรด, Szeged

 • Tisza-part

  Tisza-part

  9.30  

  ประเทศ : ฮังการี, คซอนแกรด, Szeged

เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =