สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน พุทธาราม

สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน พุทธาราม

สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน พุทธาราม

geolocation Info พุทธาราม

Tripleideas in พุทธาราม

 • Pledge3 Hotel

  Pledge3 Hotel

  7.60  

  ประเทศ : ศรีลังกา, พุทธาราม, Waikkal

 • St. Lachlan Hotel

  St. Lachlan Hotel

  7.50  

  ประเทศ : ศรีลังกา, พุทธาราม, Waikkal

 • Browns Beach

  Browns Beach

  7.20  

  ประเทศ : ศรีลังกา, พุทธาราม, Waikkal

 • Goldi Sands

  Goldi Sands

  7.00  

  ประเทศ : ศรีลังกา, พุทธาราม, Waikkal

 • The Coco Beach

  The Coco Beach

  6.90  

  ประเทศ : ศรีลังกา, พุทธาราม, Waikkal

เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =