สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน มินเนอรีย่า

สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน มินเนอรีย่า

สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน มินเนอรีย่า

geolocation Info มินเนอรีย่า

Tripleideas in มินเนอรีย่า

 • Gunner's Club

  Gunner's Club

  7.50  

  ประเทศ : ศรีลังกา, โปโลนนารุวะ, มินเนอรีย่า

 • Perera & Sons

  Perera & Sons

  6.30  

  ประเทศ : ศรีลังกา, โปโลนนารุวะ, มินเนอรีย่า

 • Giritale Hotel

  Giritale Hotel

  6.40  

  ประเทศ : ศรีลังกา, โปโลนนารุวะ, มินเนอรีย่า

 • Deer Park Hotel

  Deer Park Hotel

  6.20  

  ประเทศ : ศรีลังกา, โปโลนนารุวะ, มินเนอรีย่า

 • Minneriya

  Minneriya

  0.00  

  ประเทศ : ศรีลังกา, โปโลนนารุวะ, มินเนอรีย่า

เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =