สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน อัมเบเวลา

สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน อัมเบเวลา

สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน อัมเบเวลา

geolocation Info อัมเบเวลา

Tripleideas in อัมเบเวลา

 • Ambewela Farms

  Ambewela Farms

  7.40  

  ประเทศ : ศรีลังกา, นูวารา เอลิยา, อัมเบเวลา

 • New Zealand Farm

  New Zealand Farm

  5.90  

  ประเทศ : ศรีลังกา, นูวารา เอลิยา, อัมเบเวลา

 • Ambewela

  Ambewela

  0.00  

  ประเทศ : ศรีลังกา, นูวารา เอลิยา, อัมเบเวลา

 • Abewela

  Abewela

  0.00  

  ประเทศ : ศรีลังกา, นูวารา เอลิยา, อัมเบเวลา

 • World's End

  World's End

  7.00  

  ประเทศ : ศรีลังกา, นูวารา เอลิยา, อัมเบเวลา

เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =