สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน Habarana

สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน Habarana

สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน Habarana

geolocation Info Habarana

Tripleideas in Habarana

 • Rukmali

  Rukmali

  0.00  

  ประเทศ : ศรีลังกา, อนุราธปุระ, Habarana

 • Hurulu Eco Park

  Hurulu Eco Park

  0.00  

  ประเทศ : ศรีลังกา, อนุราธปุระ, Habarana

 • Joes Lodge Habarana

  Joes Lodge Habarana

  0.00  

  ประเทศ : ศรีลังกา, อนุราธปุระ, Habarana

 • Chaaya Village

  Chaaya Village

  8.80  

  ประเทศ : ศรีลังกา, อนุราธปุระ, Habarana

 • Cinnamon Lodge Habarana Resort

  Cinnamon Lodge Habarana Resort

  8.10  

  ประเทศ : ศรีลังกา, อนุราธปุระ, Habarana

เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =