สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน Galnewa

สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน Galnewa

สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน Galnewa

geolocation Info Galnewa

Tripleideas in Galnewa

 • Aukana Temple

  Aukana Temple

  7.40  

  ประเทศ : ศรีลังกา, อนุราธปุระ, Galnewa

 • Kalawewa Railway Station

  Kalawewa Railway Station

  0.00  

  ประเทศ : ศรีลังกา, อนุราธปุระ, Galnewa

 • Aukana Railway Station

  Aukana Railway Station

  0.00  

  ประเทศ : ศรีลังกา, อนุราธปุระ, Galnewa

 • Aukan

  Aukan

  0.00  

  ประเทศ : ศรีลังกา, อนุราธปุระ, Galnewa

 • Siyed

  Siyed

  0.00  

  ประเทศ : ศรีลังกา, อนุราธปุระ, Galnewa

เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =