สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน ยามานาชิ

สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน ยามานาชิ

สถานที่สำคัญ เรื่องราวท่องเที่ยวใน ยามานาชิ

geolocation Info ยามานาชิ

Tripleideas in ยามานาชิ

 • Guesthouse Hotorinite

  Guesthouse Hotorinite

  7.90  

  ประเทศ : ญี่ปุ่น, ยามานาชิ, ฟุจิโยะชิดะ

 • Fuji Mihana Hotel

  Fuji Mihana Hotel

  7.30  

  ประเทศ : ญี่ปุ่น, ยามานาชิ, ฟุจิโยะชิดะ

 • ラウンドワン 山梨・石和店

  ラウンドワン 山梨・石和店

  8.20  

  ประเทศ : ญี่ปุ่น, ยามานาชิ, ฟุเอะฟุกิ

 • 山梨県立博物館

  山梨県立博物館

  7.90  

  ประเทศ : ญี่ปุ่น, ยามานาชิ, ฟุเอะฟุกิ

 • 桔梗屋 工場アウトレット

  桔梗屋 工場アウトレット

  8.20  

  ประเทศ : ญี่ปุ่น, ยามานาชิ, ฟุเอะฟุกิ

เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =