ทัวร์สเปน บาร์เซโลนา ซาราโกซา เซโกเวีย โทเลโด โปรโมชั่น 2020

ทัวร์สเปน บาร์เซโลนา ซาราโกซา เซโกเวีย โทเลโด โปรโมชั่น 2020

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา กลับถึงบ่าย
รายละเอียด

ทัวร์สเปน บาร์เซโลนา ซาราโกซา เซโกเวีย โทเลโด มาดริด โปรโมชั่น 2020 เดินทางด้วยสายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค ชมอาณาจักรแห่งมหาวิหาร สถาปัตยกรรมมรดกโลกและเมืองเก่าอาหรับโบราณ ขึ้นสู่มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ขอพรพระแม่มารีย์องค์สีดำ 


รหัสทัวร์ : TATES6229
 บาร์เซโลนา, สเปน
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
วันที่เดินทาง :
07 มี.ค. 2566 ถึง 17 มี.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น
USD 1,122
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง -
ฮ่องกง - เมืองบาร์เซโลนา - ประตูชัย - สนามฟุตบอลคัมป์ นู - มหาวิหารซากราดาฟามีเลีย - ถนนลา ลารัมบลาส - โรงละครปาเลา เดอ ลา คาตาลานา - รูปปั้นกาลิเลโอ - อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส Hotel Novotel Barcelona Cornella or equivalent
เมืองบาร์เซโลนา - หุบเขามอนต์เซอร์รัต - ขึ้นสู่ยอดเขามอนต์เซอร์รัตโดยกระเช้าลอยฟ้า - มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต - พระแม่มารีย์องค์สีดำแห่งมอนต์เซอร์รัต - เมืองซาราโกซา - จัตุรัสเดอร์ฟิวลาร์ - มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ - พระราชวังอัลจาฟี Hotel Goya or equivalent
เมืองซาราโกซา - เมืองเซโกเวีย - สะพานส่งน้ำโรมัน - มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย - เมืองมาดริด - สนามฟุตบอลซานเตียโก เบร์นาเบว - ประตูชัยเก่าแก่ ประจำเมืองมาดริด - น้ำพุเทพีแห่งชัยชนะ - ที่ทำการไปรษณีย์ - พระราชวังหลวงแห่งเมืองมาดริด - อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส - NH Madrid Barajas Airport or similar accommodation
เมืองมาดริด - เมืองโทเลโด - มหาวิหารแห่งเมืองโทเลโด - ปราสาทแห่งเมืองโทเลโด - เมืองมาดริด - ย่านพลาซ่า เดอ เอสปาน่า - ย่านพลาซ่า มาร์ยอร์ - ย่านปูเอต้าเดลซอล - อนุสาวรีย์หมีกับต้นสตรอเบอรี่ - ถนนกรานด์ เวีย NH Madrid Barajas Airport or similar accommodation
เมืองมาดริด - ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริด บาราคัส เมืองมาดริด ประเทศสเปน - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง -
ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
  15.30 น. ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Cathay Pacific Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
  17.40 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX708 ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
  21.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง 
 • ฮ่องกง - เมืองบาร์เซโลนา - ประตูชัย - สนามฟุตบอลคัมป์ นู - มหาวิหารซากราดาฟามีเลีย - ถนนลา ลารัมบลาส - โรงละครปาเลา เดอ ลา คาตาลานา - รูปปั้นกาลิเลโอ - อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
  00.15 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลนา เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways  เที่ยวบินที่ CX321 ใช้เวลาบินประมาณ 13 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
  06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลนา เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลนา (Barcelona) เมืองหลักของแคว้นกาตาลุญญา และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองทั้งในด้านขนาดและประชากรของประเทศสเปน นำท่าน ผ่านชม ประตูชัยเก่าแก่ ประจำเมืองบาร์เซโลนา (Arc De Triomf of Barcelona) สร้างจากอิฐสีแดง มีความละเอียดสวยงามและวิจิตรกว่าประตูชัยใดในทวีปยุโรป ผ่านชม สวนสาธารณะซิวทาเดลลา (Ciutadella Park) เป็นสวนสาธารณะของชาวเมืองที่สวยงามร่มรื่น มีอนุสาวรีย์น้ำพุขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ภายใน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามฟุตบอลคัมป์ นู (Camp Nou Stadium) เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา ยอดทีมแห่งศึก ลา ลีก้า ที่มีแฟนบอลอยู่ทั่วทุกมุมโลก อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกภายในร้านเมกะสโตร์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารซากราดาฟามีเลีย (La Sagrada Familia) เป็นสถาปัตยกรรมประจำเมืองบาร์เซโลนาในประเทศสเปนที่ออกแบบโดย อันตอนี เกาดี (Antoni Gaudi) สถาปนิกชาวกาตาลา นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ คาซ่า บัตโล่ (Casa Batllo) นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ คาซ่า มิลล่า (Casa Mila) เป็นหนึ่งในผลงานศิลปะด้วยเอกลักษณ์ที่เด่นสะดุดตาของตัวอาคารที่ถูกสร้างในสไตล์อาร์ตนูโว ที่ดูคล้ายคลื่นในทะเลและภูเขา มีระเบียงรูปร่างแปลกตาคล้ายรังนก จะเป็นผลงานของใครไปไม่ได้เลย นอกจาก อันตอนี เกาดี (Antoni Gaudi) นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสต์ประจำเมืองบาร์เซโลนา (Cathedral of Barcelona) โบสถ์สไตล์กอธิค ที่มียอดสูงแหลมเด่นชี้ขึ้นฟ้า ที่ด้านหน้าโบสถ์นั้นคือพลาซ่าที่เป็นที่ตั้งของตลาดในช่วงเทศกาล และเป็นที่นั่งพักของผู้คนที่สัญจรไปมา นำท่านเดินทางสู่ ถนนลา ลารัมบลาส (La Rambls) ถือเป็นถนนชื่อดังของเมืองบาร์เซโลนา ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงละครปาเลา เดอ ลา คาตาลานา (Palau de La Musica Catalana) ผลงานจากสถาปนิกสมัยใหม่ Lluis Domenech i Montaner เป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตฮอลล์ชั้นนำของโลก
  อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Novotel Barcelona Cornella, Barcelona หรือเทียบเท่า
   
 • เมืองบาร์เซโลนา - หุบเขามอนต์เซอร์รัต - ขึ้นสู่ยอดเขามอนต์เซอร์รัตโดยกระเช้าลอยฟ้า - มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต - พระแม่มารีย์องค์สีดำแห่งมอนต์เซอร์รัต - เมืองซาราโกซา - จัตุรัสเดอร์ฟิวลาร์ - มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ - พระราชวังอัลจาฟี
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ หุบเขามอนต์เซอร์รัต (Montserrat Mountain) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองบาร์เซโลนา เป็นเมืองหลวงของแคว้นคาตาโลเนีย ของประเทศสเปน นำท่านเดินทาง ขึ้นสู่ยอดเขามอนต์เซอร์รัตโดยกระเช้าลอยฟ้า (Up Montserrat Mountain by Cable Car) เป็นที่ตั้งของ และ เพื่อ เข้าชม มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต (Santa Maria de Montserrat) อีกหนึ่งมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,236 เมตร การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ สภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ กรณีคณะไม่สามารถขึ้นชม ยอดเขาได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ 
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาราโกซา (Zaragoza) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเดอร์ฟิวลาร์ (Plaza del Pilar) สถานที่สำหรับการเดินเท้าชมเมือง เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่มีความเก่าแก่มาตั้งแต่สร้างเมือง เป็นศูนย์กลางของเมืองซาราโกซา นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of our Lady of the Pillar) หรือที่รู้จักในนาม ซานตามาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ สถานที่ที่นับว่าเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าของประเทศสเปน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1681-1872 ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 191 ปี มีเรื่องราวจากสมัยอดีตกาลตามตำนานสมัยแรกเริ่มของคริสต์ศาสนากล่าวไว้ว่า นักบุญยาค็อบอัครสาวกได้มาเผยแพร่ธรรมที่เมืองซาราโกซา ท่านกำลังท้อแท้มากเพราะมีคนกลับใจน้อยมาก งานเผยแพร่ธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมายนัก วันหนึ่งท่านเห็นพระนางมารีมาปรากฏเพื่อชักชวนท่านไปยังเมืองเยรูซาเล็ม ในนิมิตนั้นพระนางปรากฎอยู่บนเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเชื่อกันว่าเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ต้นเดียวกับที่เป็นที่เคารพนับถือกันในเมืองซาราโกซาในปัจจุบัน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังอัลจาฟีเลีย (Palacio de la Aljaferia) พระราชวังถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 เป็นพระราชวังฤดูร้อนสำหรับผู้ปกครองมุสลิมในสมัยอดีต ที่ยังคงความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ซึ่งส่วนที่มีความเก่าแก่ที่สุดของพระราชวังแห่งนี้ก็คือในส่วนของทาวเวอร์ (Troubadour) หรือหอคอยซึ่งจะมีลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมมีการประดับประดาด้วยโมเสกได้อย่างงดงาม
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Goya, Zaragoza หรือเทียบเท่า
   
 • เมืองซาราโกซา - เมืองเซโกเวีย - สะพานส่งน้ำโรมัน - มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย - เมืองมาดริด - สนามฟุตบอลซานเตียโก เบร์นาเบว - ประตูชัยเก่าแก่ ประจำเมืองมาดริด - น้ำพุเทพีแห่งชัยชนะ - ที่ทำการไปรษณีย์ - พระราชวังหลวงแห่งเมืองมาดริด - อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส -
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซโกเวีย (Segovia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที) แคว้นคาสตีล และเลออน ของประเทศสเปน เป็นอีกเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจไม่แพ้เมืองอื่นๆ โดยเมืองเซโกเวีย นั้นเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมาย นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สะพานส่งน้ำโรมันโบราณแห่งเมืองเซโกเวีย (Roman Aqueduct of Segovia) เป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้มากที่สุด นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย (Catedral de Segovia) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์อันวิจิตรงดงามแห่งประเทศสเปน
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาดริด (Madrid) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามฟุตบอลซานเตียโก เบร์นาเบว (Estadio Santiago Bernabeu) เป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในเมืองมาดริด ประเทศสเปน เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริด อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกภายในร้านเมกะสโตร์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ประตูชัยเก่าแก่ ประจำเมืองมาดริด (Puerta de Alcala of Madrid) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมาดริด เป็นประตูเมืองเก่าของเมืองมาดริดที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุด นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ น้ำพุเทพีแห่งชัยชนะ (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง อาคารสวยงามใกล้ๆกันคือ ที่ทำการไปรษณีย์ (Post Office) ที่ยังคงเปิดทำการอยู่ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังหลวงแห่งเมืองมาดริด (Royal Palace of Madrid) ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป ผ่านชม อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส (Miguel de Cervantes) กวีเอกชาวสเปน ที่ตั้งอยู่เหนือ อนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ (Don Quixote) ในสวนสาธารณะแห่งนี้ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ วิหารหลวงประจำเมืองมาดริด (Almudena Cathedral) จะเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองมาดริด ถือเป็นโบสถ์หลวงของราชวงศ์ มกุฎราชกุมารก็ใช้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกที่นี่ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรือเทียบเท่า
   
 • เมืองมาดริด - เมืองโทเลโด - มหาวิหารแห่งเมืองโทเลโด - ปราสาทแห่งเมืองโทเลโด - เมืองมาดริด - ย่านพลาซ่า เดอ เอสปาน่า - ย่านพลาซ่า มาร์ยอร์ - ย่านปูเอต้าเดลซอล - อนุสาวรีย์หมีกับต้นสตรอเบอรี่ - ถนนกรานด์ เวีย
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) ซึ่งมีความหมายว่า เมืองป้อมน้อย เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีแม่น้ำเทกัส (Tagus River) ไหลผ่านเมือง มีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมาย นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองโทเลโด (Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo) เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสเปน รองจากมหาวิหารแห่งเมืองเซบีญ่า นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทแห่งเมืองโทเลโด (Alcazar Castle de Toledo) หรือ ปราสาทอัลคาซาร์แห่งเมืองโทเลโด ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมและมียอดที่มุมทั้ง 4 มุม นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาดริด (Madrid) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) นำท่านเดินทางสู่ ย่านพลาซ่า เดอ เอสปาน่า (Plaza De Espana) เป็นจัตุรัสที่สำคัญของเมือง นำท่านเดินทางสู่ ย่านพลาซ่า มาร์ยอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขต ย่านปูเอต้าเดลซอล (Puerta Del Sol) หรือ ประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของประเทศสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์)  นำท่านเดินทางสู่ ถนนกรานด์ เวีย (Gran Via Road) ชื่อนี้เป็นภาษาสเปนหากแปลตรงตัวจะแปลได้ว่า “ทางที่ยอดเยี่ยม” หรือจะแปลได้อีกความหมายหนึ่งว่า “ถนนบรอดเวย์” ถนนเส้นนี้เป็นแหล่งชุมนุมของร้านค้าในเวลากลางวัน และเป็นที่รวมตัวอย่างหนาแน่นของบาร์ในยามค่ำคืน มีการให้ฉายาว่า “ถนนที่ไม่เคยหลับใหล” เพราะบาร์คลับต่างๆ จะพากันเปิดยาวไปจนถึงหกหรือเจ็ดโมงเช้าเลยทีเดียว สำหรับท่านที่ไม่นิยมการช้อปปิ้งหรือบาร์ ก็ยังสามารถเดินเล่นไปตามถนนชมงานอาคารซึ่งสร้างไว้อย่างงดงามอลังการ ซึ่งดูจะขัดแย้งในความตั้งใจแต่เดิมในการออกแบบวางผังถนนเส้นนี้ให้เป็นไปแบบเรียบง่าย แต่กลับออกมายิ่งใหญ่และสวยงาม
  อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ 
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก NH Madrid Barajas Airport, Madrid หรือเทียบเท่า
 • เมืองมาดริด - ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริด บาราคัส เมืองมาดริด ประเทศสเปน - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริด บาราคัส เมืองมาดริด ประเทศสเปน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 
  11.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways  เที่ยวบินที่ CX320 ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
 • ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
  09.10 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX619 ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
  11.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได้

 • ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Cathay Pacific อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)

 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ง

 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 15 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม

 • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 36 ยูโร (EUR) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสเปน ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อำนวยความสะดวกในวันนั้น)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน 

 • แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด

 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 • ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น

หมายเหตุ
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

 • ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง

 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 • นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น

 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

 • คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

 • กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจำเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด

 • รูปภาพในรายการทัวร์ ใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น 

 • ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีคดีความ คำสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีที่เคยรับรอง หรือ ค้ำประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองให้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งได้ทุกกรณี

 • สำหรับผู้เดินทางที่ตั้งครรภ์ จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจสอบอายุครรภ์ที่แน่นอน กับ วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได้ ท่านจำเป็นจะต้องเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย์ยืนยันให้เดินทางได้ และแจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน ส่วนใหญ่ หากอายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ จะไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ทุกกรณี หากท่านตั้งครรภ์และไม่แจ้งให้สายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทาง