ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์สงกรานต์ หอไอเฟล ปราสาทชอมบอร์ด แวร์ซายส์

ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์สงกรานต์ หอไอเฟล ปราสาทชอมบอร์ด แวร์ซายส์

ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์สงกรานต์ หอไอเฟล ปราสาทชอมบอร์ด แวร์ซายส์

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวอิสระ บินตรง ล่องเรือ กลับถึงเช้า พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์สงกรานต์ หอไอเฟล ปราสาทชอมบอร์ด แวร์ซายส์ 7 วัน 4 คืน เดินทางด้วยสายการบินไทย บินตรง นอน 4 ดาว เมืองบลัวส์ ย่านมงมาร์ต ล่องเรือแม่น้ำแซน ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์   


รหัสทัวร์ : TATFR6202
 ปารีส, ฝรั่งเศส
สายการบินการบินไทย
วันที่เดินทาง :
11 เม.ย. 2563 ถึง 17 เม.ย. 2563
ราคาเริ่มต้น
USD 1,898
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
สุวรรณภูมิ -
สุวรรณภูมิ-สนามบินชาร์ลเดอโกลล์-ปารีส-ชอมบอร์ด-บลัวส์ (ฝรั่งเศส) 4 star accommodation or equivalent.
บลัว-Paris 4-star accommodation in the City of Verl Listy or equivalent
ปารีส (อิสระเต็มวัน) 4-star accommodation in the City of Verl Listy or equivalent
ปารีส-แวร์ซายส์-ล่องเรือแม่น้ำแซน-ช้อปปิ้ง 4-star or equivalent level of accommodation in the Verlique area.
ปารีส-สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ -
สุวรรณภูมิ -
ตารางการเดินทาง
 • สุวรรณภูมิ

  21.00 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

  00.05 น. ออกเดินทางจากสนามบิน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG930

   

 • สุวรรณภูมิ-สนามบินชาร์ลเดอโกลล์-ปารีส-ชอมบอร์ด-บลัวส์ (ฝรั่งเศส)

  07.10 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชอมบอร์ด Chambord เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำลัวร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เส้นเลือดหล่อเลี้ยงแคว้นลัวร์และเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของฝรั่งเศส มีความยาวประมาณ 1,013 กิโลเมตร หล่อเลี้ยงต้นองุ่นของหลายร้อยตำบลในหลายแคว้นสองฟากฝั่งมีปราสาทหรือชาโตของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ที่สวยงามนับพันแห่ง สะท้อนถึงความเป็นอยู่อันหรูหราฟุ่มเฟือยของเจ้าขุนมูลนายในยุคนั้น ปัจจุบันปราสาทเหล่านี้กลายเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส  นำท่าน เข้าชมปราสาทชอมบอร์ด Chateau de Chambord เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวังต่างๆ ในลุ่มแม่น้ำลัวร์ และเพราะเป็นปราสาทที่ออกญาพระวิสุทธิสุนทร (ปาน) อัครราชทูตกรุงสยามรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเคยพำนักเมื่อ ครั้งที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ชอมบอร์ด ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทที่ผสมผสาน สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ของฝรั่งเศสยุคกลางกับรูปแบบโครงสร้างแบบอิตาเลียนคลาสสิกบาร็อค และร็อคโคโคได้อย่างเหมาะสมและลงตัวที่สุด 

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบลัวส์ Blois อีกหนึ่งเมืองใหญ่แถบดินแดนลุ่มแม่น้ำลัวร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านชม เมืองบลัวส์ ซึ่งเป็นเป็นเมืองเก่าเเก่โบราณที่มีความสำคัญทางประว้ติศาสตร์และมีชื่อเสียงเเละมีความสวยงาม เหมาะเเก่การมาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส ในจังหวัดลัวเรแชร์ แคว้นซ็องทร์-วาลเดอลัวร์ ริมฝั่งแม่น้ำลัวร์ นับว่าเป็นเมืองในยุคเเรกๆ ของฝรั่งเศสตั้งเเต่สมัยที่พวกโกลเข้ามาปกครองในบริเวณเเห่งนี้ ซึ่งในบริเวณเเห่งนี้มีปราสาทหลายแห่งก่อสร้างเเละตั้งเรียงรายกันอยู่ตามแนวเขตเเม่น้ำลัวร์ ชมสะพานหินข้ามแม่น้ำลัวร์ ซึ่งมีความเก่าเเก่เเละสร้างมาตั้งเเต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมความงดงามของเเม่น้ำลัวร์อย่างชัดเจน รวมถึงชมเขตเมืองเก่าที่มีความสวยงามของอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าที่ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่มาเป็นร้านค้าเเละร้านอาหารมากมายหลายเเห่ง ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว และเมืองเเห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของราชฑูตสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ส่งไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ซึ่งก็คือโกษาปาน โดยท่านโกษาปานนั้นได้ขึ้นท่าที่เมืองชายฝั่งก่อนจะเดินทางเพื่อเข้าปารีสเเละเเวะพักที่เมืองบลัวส์เเห่งนี้เป็นเวลา 2 คืนด้วยกันและต่อมาองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนบริเวณตอนกลางของลุ่มแม่น้ำลัวร์ระหว่างแม่น้ำแมนและซุลลีย์-เซอร์-ลัวร์ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000  จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปกับภายนอกพระราชวังแห่งบลัวส์ Blois Royal Castle หรือ Chateau de Blois พระราชวังที่ตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำลัวร์ เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ รวมทั้งพระเจ้าหลุยส์ที่ 12 และยังเป็นสถานที่นักบุญโจนส์ออฟอาร์ค เดินทางไปรับพรจากอาร์คบิช้อฟแห่งแรงส์ในปี ค.ศ.1429 ตัวพระราชวังตั้งอยู่ใจกลางเมืองบลัวส์ ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างและอาคารหลายหลังที่สร้างขึ้นระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13-17 และถ่ายรูปกับอานวิหารนักบุญแห่งบลัว เป็นวิหารนิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งเป็นวิหารที่สร้างเพื่ออุทิศแด่นักบุญหลุยส์ ซึ่งวิหารแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสในปี ค.ศ.190

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า (กรณีหากที่พักในเขตเมืองบลัวส์ถูกจองเต็ม จะทำการเปลี่ยนให้พักในเขตเมืองใกล้เคียงหรือที่พักอื่นๆ ในระดับเดียวกันให้แทน)

   

 • บลัว-Paris
  เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครปารีส เมืองแห่งแฟนชั่นและความโรแมนติค ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกนำท่านชมโดยรอบเริ่มจากเก็บภาพสวยของหอคอยไอเฟิลบริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจัตุรัสทรอคาเดโร, ผ่านชมประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ จัตุรัสชาร์ลสเดอโกลล์, ถนนชองเอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงที่โด่งดัง จัตุรัสคองคอร์ตที่ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียิปต์, โดมอินวาลิด สถานที่เก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน เป็นต้น ให้ท่านถ่ายรูปภายนอกกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ.1793 มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวน 8.3 ล้านคน ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีส
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองและเป็นย่านแห่งศิลปะอีกด้วย ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์ซาเครเกอร์ Sacre-Coeur หรือมหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ต ได้รับการขนานามว่าเป็นสถานที่ที่เป็นหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส สร้างขึ้นบนเนินเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 129 เมตร เป็นเนินเขาแห่งเดียวในกรุงปารีสและเป็นจุดชมวิวอันงดงามและแสนวิเศษ ตัวอาคารสร้างด้วยหินปูนสีขาวละเอียดทนต่อสภาวะอากาศ ออกแบบตามศิลปะสไตล์โรมัน-ไบเซนไทน์ โดยโปล อะบาดี สถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่เป็น 1 ใน 77 สถาปนิกผู้ชนะการประกวด โดยเริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1875 และเสร็จสิ้นลงในปี ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานกว่า 40 ปี มีความแปลกใหม่ในการออกแบบหลังคาเป็นทรงโค้งแตกต่างจากแบบโกธิคที่เห็นเป็นยอดแหลมสูง โดยสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซียและเพื่ออุทิศแก่พระหฤทัยของพระเยซู ปัจจุบันยังเป็นโบสถ์และมหาวิหารรองในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ท่านสามารถเดินขึ้นด้านบนเพื่อชมทัศนียภาพของเมืองและเข้าไปชมภายในได้ ชมการตกแต่งด้วยกระจกสีสวยงามที่ใช้ระยะเวลาในการทำร่วม 10 ปีและชมงานประติมากรรรมรูปปั้นที่วิจิตรงดงามที่ตั้งอยู่สองฝั่งหน้าวิหารซึ่งเป็นบุคคลสำคัญต่างๆ ของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมือง จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจาก ร้านค้าปลอดภาษี ที่ราคาสินค้าย่อมเยากว่าข้างนอกมีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น เพื่อให้ได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส เชิญท่านช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าดิวตี้ฟรีคุณภาพเยี่ยม จากร้านค้าปลอดภาษีชื่อดังของปารีส 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักในเขตเมืองเวอร์ลิซี่ ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • ปารีส (อิสระเต็มวัน)

  เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม

  อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระเดินเล่นย่านในเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากย่านช้อปปิ้ง (ไม่มีรถโค้ชบริการ อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย)

  สถานที่แนะนำในตัวเมืองปารีส, ท่านสามารถอิสระเที่ยวชมสถานที่เหล่านี้หรือนอกเหนือจากนี้ได้เช่นกัน  และเดินทางด้วยตัวท่านเอง

  - หอไอเฟล Eiffel Tower สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่รู้จักกันไปทั่วโลก ท่านสามารถซื้อตั๋วเพื่อขึ้นชม ทัศนียภาพบนหอไอเฟล 

  - โบสถ์แซงต์ชาแปล Sainte Chapelle โบสถ์ที่ใช้สำหรับสวดมนต์ของราชวงศ์โดยเฉพาะ ซึ่งใช้ศิลปะสไตล์โกธิคในช่วงยุคกลางและประดับด้วยกระจกสีสไตล์ศตวรรษที่ 13 ที่สวยงามมากมายจนเรียกได้ว่า เป็นสถานที่ที่มีคอลเล็คชั่นกระจกสีของศตวรรษนี้มากที่สุดเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นโบสถ์ขนาดเล็ก แนะนำว่า ไปช่วงเช้าจะดีที่สุดเพราะยังมีนักท่องเที่ยวไม่เยอะและจะได้เที่ยวสบายๆ

  - พระราชวังลักเซมบูร์ก Luxmbourg Palace เดิมถูกสร้างเพื่อเป็นที่ประทับของพระนางมารี เมดิซี (Marie de Médicis) มารดาของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศส วังแห่งนี้ก็ได้รับการดัดแปลงให้เป็นอาคารรัฐสภา ส่วนทิศเหนือของตัววังก็ปรับให้เป็นที่พักของประธานสภาสูง อาคารทางทิศตะวันตกก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ ทางทิศใต้ของวังเป็นสวนขนาดใหญ่อลังการ (10 ไร่) ประกอบด้วยสระน้ำ รูปปั้นของราชินีฝรั่งเศสและนักบุญต่างๆ ต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับที่จัดไว้อย่างสวยงามลงตัว มุมตะวันตกเฉียงใต้ของสวนนี้มีเวทีละครหุ่นท่ามกลางสวนแอ๊ปเปิ้ลและลูกแพร ใกล้ๆ กันนี้ มีศาลาพักผ่อน ซึ่งจะมีการแสดงดนตรีฟรี ร้านกาแฟ และร้านอาหารให้พักผ่อนหย่อนใจ ใครที่ชอบชมความงามทางศิลปะและจิบกาแฟผ่อนคลายในสวนสวย ที่นี่ใช่แน่ๆ

  - ดีสนีย์แลนด์ปารีส Disneyland Paris สวนสนุกยอดนิยมในยุโรป ที่แบ่งเป็นสวนสนุกดีสนีย์แลนด์และสวนสนุกวอล์ทดีสนีย์สตูดิโอ อีกทั้งยังมีรีสอร์ท แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และแหล่งรวมความบันเทิง

  - ปาแล-รัวยาล Palais-Royal เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศส เดิมชื่อ “วังคาร์ดินัล” Palais-Cardinal ปาแล-รัวยาลและสวนอยู่หน้า “จตุรัสปาแล-รัวยาล” ตรงกันข้ามกับปีกเหนือของพระราชวังลูฟวร์และลานเกียรติยศอันมีชื่อเสียง ด้านหน้ารายด้วยคอลัมน์และตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 ก็เป็นที่ตั้งของงานศิลปะเฉพาะที่โดยแดเนียล บูรอง “Les Deux Plateaux” หรือที่นิยมเรียกกันว่า “Les Colonnes de Buren” ในปัจจุบันปาแล-รัวยาลเป็นที่ตั้งของสำนักงานสภาแห่งรัฐ, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและกระทรวงวัฒนธรรม

  - ประตูชัยนโปเลียนหรือ Arch de Triomphe หรือประตูชัยฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลเดอโกลล์หรือ จัตุรัสแห่งดวงดาว สร้างขึ้นตามคำสั่งของนโปเลียนระหว่างปี ค.ศ.1806-1836 เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหาร กล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อปกป้องประเทศฝรั่งเศสและเป็นการประกาศความเกรียงไกรของกองทัพฝรั่งเศส ประตู แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสถาปัตยกรรมแบบศิลปะนีโอคลาสสิค ได้รับการดัดแปลงมาจาก สถาปัตยกรรมแบบโรมันโบราณ มีความสูงกว่า 49.5 เมตร ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีรูปปั้นแกะสลัก มากมายสวยงามที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ด้านบนสามารถขึ้นไปชมวิวได้ สามารถเห็นจัตุรัสใจกลาง เมืองได้อย่างชัดเจน 

  - พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ Louvre Museum สถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลก จำนวนมาก ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชน เข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ.1793 มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็น พระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็น จำนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของ

  อเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวน 8.3 ล้านคน  ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดใน กรุงปารีส

  อิสระท่านกลับ ที่พักในเขตเมืองเวอร์ลิซี่ ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

   

 • ปารีส-แวร์ซายส์-ล่องเรือแม่น้ำแซน-ช้อปปิ้ง

  เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ เมืองที่ตั้งของพระราชวังหรูหราชื่อดังของโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลกและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย เดิมนั้นแวร์ซายส์เป็นเพียงเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งเท่านั้น มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยี่ยงชนบทอื่นๆ ของฝรั่งเศส เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสยังทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่า และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักขึ้นมาใน พ.ศ. 2167 พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย เดิมทีเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสยังทรงพระเยาว์ ทรงนิยมล่าสัตว์และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าสร้างพระตำหนักขึ้นมาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้น เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ขึ้นครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริ่มมีการปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทั้งหมด 5 แสนล้านฟรังค์ คนงานอีก 30,000 คนและใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก การก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์แห่งนี้ได้นำเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรั่งเศส ต่อมาจึงได้มีกองทัพประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส กับพระนางมารี อองตัวเนตประหารด้วยกิโยติน ในวันที่ 16 ตุลาคม 1789 ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายส์ยังอยู่ในสภาพดีและเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ นำท่านชมภายในที่มีการแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม  ห้องเสวย  ห้องสำราญ เป็นต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง อาทิ ห้องกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้เป็น ห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และใช้เป็นที่ลงนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทำการก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายส์อันสวยงาม ในพระราชวังแวร์ซายส์มีห้องทั้งหมด 700 ห้อง  รวมภาพวาดทั้งหมด 6,123 ภาพและงานแกะสลักทั้งหมด 15,034 ชิ้น พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ทั้งในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยาน

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือแม่น้ำแซน แม่น้ำสายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งและสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ห้างสรรพสินค้าหรูใจกลางกรุงปารีส อิสระช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์ มีสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ที่โด่งดังขึ้นชื่อที่สุดคงเป็นสาขาปารีส ที่ตั้งอยู่บนถนนโฮสมานน์ เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆ สัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มีสินค้าหลายหลากแบรนด์ดังไว้สำหรับนักช้อปปิ้ง ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน อาทิ Prada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็นต้น **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นชมเมือง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักในเขตเมืองเวอร์ลิซี่ ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

   

 • ปารีส-สนามบินชาร์ลเดอโกลล์

  เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม

  ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยและสมควรแก่เวลานำท่านเช๊คเอ๊าท์จากที่พัก และเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลล์และเผื่อเวลาให้ท่านทำคืนภาษี Vat Refund ที่สนามบิน

  13.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG931

   

   

 • สุวรรณภูมิ

  05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..

   

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Thai Airways เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-ปารีส-โดฮา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / 1 ห้อง) *บางโรงแรมในบางเมืองไม่มีห้องแบบ 3 เตียงให้บริการ)

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 • ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)

 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 19 ส.ค.2562  หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและบริการด้านเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่านละ 3,900 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง)

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,500 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง)

 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป่าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือการปรับค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้

เงื่อนไขการยกเลิก
 • หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทำการแต่ไม่เกิน 90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำค่าตั๋วโดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจำตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ)

 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

 • หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ 

 • หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้ 

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน

 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน

 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

 • กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 • ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น 

 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว 

 • หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์