ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลดอกทิวลิป โปรโมชั่นปีละครั้ง

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลดอกทิวลิป โปรโมชั่นปีละครั้ง

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา พักโรงแรม 4 ดาว ทุ่งดอกไม้ ล่องเรือ
รายละเอียด

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลดอกทิวลิป โปรโมชั่นปีละครั้ง 8 วัน 5 คืน เดินทางด้วยสายการบินเอมิเรตส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน ประตูชัย ถนนชองเซลีเซ่ พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ ห้างลาฟาแยตต์ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม เมเนเก้นพีส บ้านลูกเต๋า หมู่บ้านซานสคันส์ หมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือหลังคากระจก 


รหัสทัวร์ : TATNL6520
 ปารีส, ฝรั่งเศส
สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
03 พ.ค. 2566 ถึง 10 พ.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น
USD 1,527
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
สนามบินสุวรรณภูมิ -
ปารีส - จัตุรัสโทคาเดโร - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ - ถนนช็องเซลีเซ Ibis Paris Porte de Bercy or same class hotel
ปารีส - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - อาสนวิหารน็อทร์ดามแห่งปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - Duty Free - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ Ibis Paris Porte de Bercy or same class hotel
ปารีส - บรูกส์ - จัตุรัสมาร์เก็ต สแควร์ - เกนต์ - ปราสาทกราเวนสตีน - บรัสเซลส์ Gresham Belson Hotel or a similar hotel 4 stars
บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - กร็อง-ปลัส - รอตเตอร์ดัม - อัมสเตอร์ดัม Apollo Hotel Almere City Center or equivalent 4 stars
หมู่บ้านกังหัน ซานสคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - หมู่บ้านกีร์ธูน - อัมสเตอร์ดัม Apollo Hotel Almere City Center or equivalent 4 stars
สวนเคอเคนฮอฟ (ทั้งช่วงเช้า) - อัมเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม - ดูไบ -
ดูไบ - สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
  17.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
  20.35 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเที่ยวบิน EK 373 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง(ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง10 นาที) เดือนเมษายนเป็นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 21.05 น. นัดหมายเวลา 18.00 น.
 • ปารีส - จัตุรัสโทคาเดโร - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ - ถนนช็องเซลีเซ
  00.50 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย3ชั่วโมง)ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง
  03.20 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบินที่ EK071 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
  08.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังเดือน มี.ค. จะถึงเวลา 09.25 น.
  นำท่านสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส หนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ คน ที่มีครบทั้ง สถาปัตยกรรม ศิลปะ อาหาร และแหล่งช้อปปิ้ง ที่มีให้ท่านได้เลือกสรรกันอย่างอัดแน่น
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส
  ชมจุดถ่ายรูป จัตุรัสทรอกาเดโร (Trocadéro) แต่เดิมบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ของประเทศอยู่หลายครั้ง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง พิเศษ พาท่านล่องเรือแม่น้ำแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส ในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานที่สำคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน Pont de l'alma สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ และอีกมากมายถือเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาปารีส จากนั้น พาท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (Arc de Triomphe) วงเวียนที่เชื่อมถนน12 เส้นของปารีสไว้ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสดุดีทหารฝรั่งเศสที่ร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน 
  ค่ำ อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
  ที่พัก Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • ปารีส - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - อาสนวิหารน็อทร์ดามแห่งปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - Duty Free - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  พาท่าน แวะถ่ายรูปด้านหน้ากับ มหาวิหารซาเครเกอร์ (Sacre-Coeur Bacilica) ต้องอยู่ที่ย่านมงมาร์ท เป็นอีก 1 สถาปัตยกรรมที่ถือว่าแปลกตาจากสิ่งปลุกสร้างอื่นๆในเมืองน้ำหอมแห่งนี้ แวะถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส (Notre Dame Cathedral) ตั้งอยู่บนเกาะเอลเดอลา ซีเตร นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมหานครปารีสโดยถือเป็นสิ่งปลูกสร้างแรกที่สร้างในลักษณะโกธิก และใช้ครีบค้ำยันอาคาร 
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  จากนั้น แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) อดีตพระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บและจัดแสดงสมบัติล้ำค่ากว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอนน่า ออฟ เดอะ ร๊อค, ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียน, รูปปั้นเทพไนกี้ และรูปปั้นเทพวินัสแห่งมิโล เป็นต้น  จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นคือพีระมิดแก้วที่เป็นทางเข้าด้านหน้า ที่ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป. สถาปนิกชื่อดังชาวจีน-อเมริกัน พาท่านเดินไปยัง ร้านเบนลักซ์ (Benlux) ร้านค้าปลอดภาษีที่มีทั้ง กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา น้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประดับให้ท่านได้เลือกซื้อ จากนั้นพาท่านสู่ที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างใหญ่สุดหรูที่มีพื้นที่กว่า 70,000 ตารางเมตร ตกแต่งอย่างสวยงามราวกับพระราชวัง ประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 3,500 ร้านค้า ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ
  ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
  ที่พัก Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • ปารีส - บรูกส์ - จัตุรัสมาร์เก็ต สแควร์ - เกนต์ - ปราสาทกราเวนสตีน - บรัสเซลส์
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทางสู่ประเทศเบลเยี่ยม สู่เมือง เมืองบรูกส์ (Brugge) เมืองริมชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 2000  สมญานามว่าเวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองที่มีการใช้ลำคลองในการสัญจรรอบๆ เมือง ลักษณะของเมืองนี้ล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้นและมี อาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิชและแบบเรเนซองค์ 
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
  นำชม จัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) ซึ่งมีหอระฆังเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมที่งดงาม ที่ชื่อว่า Madonna &amp Childซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารี มีลักษณะเป็นหินอ่อนที่มีการแกะสลัก โดยไมเคิลแอน เจโล ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน จากนั้น เดินทางต่อไปยังอีก 1 เมืองงาม กับ เมืองเก้นต์ (Ghent) ที่หลายท่านมักเลยผ่าน โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่กับสมัยกลางที่เข้ากันอย่างลงตัว พาท่านเดินชมตัวเมืองที่มีสิ่งปลูกสร้างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) ที่เคยเป็นดั่งศูนย์กลางของเมือง เด่นตระหง่านอยู่ราวกับเทพนิยาย ทั้งยังมี อาสนวิหารเซ็นท์บาโว (Saint Bavo's Cathedral) และ โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St.Nicholas’s Church) 2 สถานสถานที่เป็นดั่งศูนย์รวมใจของชาวเมือง ที่ยืนหยัดผ่านกาลเวลามานานหลายศตวรรษ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้
  ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
  ที่พัก Gresham Belson Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - กร็อง-ปลัส - รอตเตอร์ดัม - อัมสเตอร์ดัม
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่า โมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นอกเหนือจากนั้นยังมีสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก แบรนด์เนม ขนม สินค้าแฮนเมด และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรรค์ นำชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก เมเนเก้นพีสผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ จุดเด่นของรูปปั้นเมเนเก้นพีส คือแต่ละวัน หนูน้อยคนนี้ก็จะแต่งตัวไม่เหมือนกัน บางทีเป็นชุดประจำชาติของประเทศต่างๆ บางทีเป็นชุดเทศกาลนั้นๆ ต้องมาลุ้นกันวันที่เดินทางว่าจะได้รูปกับหนูน้อยในชุดไหนกัน
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเมนูของหวานท้องถิ่นสุดคลาสสิก กับเบลเยี่ยมวาฟเฟิล
  นำท่านเดินทางสู่ รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส ในปี ค.ศ. 2007 เมืองนี้ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรม และในปัจจุบันเมืองรอตเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทำให้ที่นี่มีระบบการขนส่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดินรถบัส รถราง และรถไฟ ที่ต้องสะอาดและตรงเวลา นำท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่ม อาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลังซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem แวะถ่ายรูปศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam)หนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ของเมือง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศและศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม
  ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
  ที่พัก Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • หมู่บ้านกังหัน ซานสคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - หมู่บ้านกีร์ธูน - อัมสเตอร์ดัม
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์(Zaanse Schans) หมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ดกระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมียังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส ทำขนม ทำรองเท้าไม้ ที่น่าสนใจ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม(Volendam) นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงที่เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออันแสนคึกคักของเมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมาย อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ไว้ที่เมืองนี้อิสระให้ท่านได้ชมเมืองและเลือกซื้อขอวงฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn Village) เยี่ยมชมเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เมืองเล็กๆที่มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 2,600 คนเป็นหมู่บ้านที่ปราศจากถนนหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จึงทำให้ปราศจากมลพิษผู้คนในหมู่บ้านจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตรอิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศของหมู่บ้าน unseen แห่งเนเธอร์แลนด์ การล่องเรือไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ หากท่านสนใจขับเรือเที่ยวด้วยตัวเอง สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์เพื่อทดลองร่วมกิจกรรมได้ ค่าใช้จ่ายประมาณ 20 ยูโร / ท่าน มีเวลาเพียงพอให้ท่านได้ที่สนใจ
  ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
  ที่พัก Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • สวนเคอเคนฮอฟ (ทั้งช่วงเช้า) - อัมเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม - ดูไบ
  เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พาท่านเดินทางสู่เมืองลิสเซ่ (Lisse) อันเป็นที่ตั้งงของ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) อันโด่งดังของเนเธอร์แลนด์ เข้าชมภายในสวน โดยสวนดอกไม้แห่งนี้ถูกแต่งเต็มความสวยงามของไม้ประดับเต็มพื้นที่กว่า 200 ไร่ โดยไฮไลท์อยู่ที่ เทศกาลสวนทิวลิป ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มี.ค. – 10 พ.ค. เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น การันตีความสวยงามจากสถิติผู้เข้าร่วมงานกว่า 1.55 ล้านคนในปี 2019 มากไปกว่านั้น ที่ยังจัดแสดงดอกทิวลิปสีเหลืองนวล ที่นายกลาส คูไดค์ เกษตรกรชาวดัตช์ได้ ซึ่งได้รับความประทับใจมาจากครั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ในวาระที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 เสด็จครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมใจใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้ารับเสด็จฯ จากในวันนั้นนายกลาส จึงได้พัฒนาสายพันธุ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งชื่อดอกทิวลิปสายพันธุ์ใหม่ที่นามว่า “คิงภูมิพล” (King Bhumibol) สวนเคอเคนฮอฟจะใช้ดอกทิวลิปในการตกแต่งกว่า 7 ล้านดอก จาก 800 สายพันธุ์ ซึ่งถือว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  จากนั้น กลับเข้าสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลองสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์นำท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงานและท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย จากนั้น นำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ตเคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้างสรรพสินค้าใจกลางจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโฮล อัมสเตอร์ดัม(Schiphol Intl’ Airport) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)
  21.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ EK150 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • ดูไบ - สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
  06.30น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย3ชั่วโมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง
  09.30น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ EK370 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
  18.40น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CDG/AMS-BKK) สายการบินเอมิเรสต์ (EK) 

 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง

 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ 

 • ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ

 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย

 • ประกันอุบัติเหตุ / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 50,000 USD  เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

 • เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

 • ไม่รวมน้ำดื่ม

 • ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 2 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 12 ยูโร/ท่าน

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 1 ยูโร / ท่าน

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 8 วัน 24 ยูโร/ท่าน

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 • เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)

 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)