สนุกไปกับ 3 ประเทศของยุโรปในแถบบอลติก ที่ได้รับการการันตีจากยูเนสโก้ ยกย่องให้เป็นมรดกอันล้ำค่า

ทัวร์เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย ทัวร์โปรโมชั่น

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง กีฬา ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย  เดินทาง 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ไปเมืองเอสโตเนีย เมืองทาลลินน์ เขตเมืองเก่าทูมเปีย พระราชวังทูมเปีย โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี โบสถ์เซนต์แมรี่ ป้อมปราการเมืองเก่า เมืองทาลลินน์ จัตุรัสกลางเมือง ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก The Great Guild Hall ลัคกี้เฮาส์  ถนนวิรู  เมืองปาร์นู  Wooden House ประเทศลัตเวีย เมืองริกา จัตุรัสทาวน์ฮออล์  อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์  บ้านนายหัวดำ  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ โบสถ์เซนต์จอห์น The Dome Cathedral อาคารสามพี่น้อง ตลาดกลาง เมืองรุนดาเล พระราชวังรุนดาเล ประเทศลิธัวเนีย เมืองชัวเลย์ สุสานไม้กางเขน เมืองคาอูนัส อาคารศาลาว่าการ  ปราสาทคาอูนัส วิหารคาอูนัส  เมืองทราไก ปราสาททราไก  เมืองวิลนีอุส โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล  ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส โบสถ์เซนต์แอน  จตุรัสกลางเมือง  


รหัสทัวร์ : TATLT7114
 ทาลลินน์, เอสโตเนีย
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
13 ก.ย. 2565 ถึง 19 ก.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น
USD 1,398
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล -
สนามบินอิสตันบลู – สนามบินทาลลินน์ – ประเทศเอสโตเนีย – เมืองทาลลิน – เขตเมืองเก่าทูมเปีย พระราชวังทูมเปีย – โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์แมรี่ – ป้อมปราการเมืองเก่า Hestia Hotel Susi, Estonia or similar
เมืองทาลลินน์ – จัตุรัสกลางเมือง – ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก – The Great Guild Hall - ลัคกี้เฮาส์ – ถนนวิรู – เมืองปาร์นู – Wooden House – ประเทศลัตเวีย – เมืองริกา Rija VEF Hotel, Latvia or similar
จัตุรัสทาวน์ฮออล์ – อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์ – บ้านนายหัวดำ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์เซนต์จอห์น The Dome Cathedral – อาคารสามพี่น้อง – ตลาดกลาง – เมืองรุนดาเล – พระราชวังรุนดาเล – ประเทศลิธัวเนีย – เมืองชัวเลย์ – สุสานไม้กางเขน – เมืองคาอูนัส Magnus Hotel, Lithuania or similar
อาคารศาลาว่าการ – ปราสาทคาอูนัส – วิหารคาอูนัส – เมืองทราไก – ปราสาททราไก – เมืองวิลนีอุส Ibis Styles Vilnius, Lithuania or equivalent
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล – ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส – โบสถ์เซนต์แอน – จตุรัสกลางเมือง - ช้อปปิ้งบนถนนเยดิมิโน – สนามบินวิลนีอุส – สนามบินอิสตันบลู -
สนามบินอิสตันบลู – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย -
ตารางการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล

  20.00 น. นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
  23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK69 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
   

 • สนามบินอิสตันบลู – สนามบินทาลลินน์ – ประเทศเอสโตเนีย – เมืองทาลลิน – เขตเมืองเก่าทูมเปีย พระราชวังทูมเปีย – โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์แมรี่ – ป้อมปราการเมืองเก่า

  05.15 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี และรอต่อเครื่อง
  08.35 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK1423 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  11.40 น. เดินทางถึง สนามบินทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าหลักของประเทศเอสโตเนีย ตั้งอยู่ริมชายฝั่งใต้ของอ่าวฟินแลนด์ในภาคกลางตอนบนของประเทศเอสโตเนีย และมีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลสาบอือเลมิสเต อีกทั้งเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือนสวยงามมากมาย ยังคงได้เห็นวัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิม มีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟเล็ก ๆ บรรยากาศเงียบสงบให้นั่งพักผ่อนมากมาย เรียกได้ว่าทาลลินน์นั้นเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปเลยก็ว่าได้ นำท่านเยี่ยมชม เขตเมืองเก่าทูมเปีย โดยภายในเขตเมืองเก่านี้ท่านสามารถชม พระราชวังทูมเปีย (The Palace of Toompea) ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นรัฐสภาแห่งเอสโตเนีย จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาของเมืองนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าภาพที่ทุกท่านได้เห็นเบื้องหน้านั้น มีสีสันสดใสสวยงามดุจภาพวาดโดยมีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า นำท่านชมโบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นโบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของเมืองคุณก็จะสามารถมองเห็นความสวยงามนี้ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1900 หลังจากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่ โบสถ์เซนต์แมรี่ โบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นแห่งแรกในสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ผ่านชม ป้อมปราการเมืองเก่า เป็นลักษณะของป้อมปราการในยุคกลาง 
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก Hestia Hotel Susi, Estonia ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 • เมืองทาลลินน์ – จัตุรัสกลางเมือง – ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก – The Great Guild Hall - ลัคกี้เฮาส์ – ถนนวิรู – เมืองปาร์นู – Wooden House – ประเทศลัตเวีย – เมืองริกา

  เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นนำท่านไปยัง จัตุรัสกลางเมือง ถูกจัดให้เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่จัดได้ว่า “งดงาม” ที่สุดในยุโรป และได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกจากองค์กร UNESCO ในปี ค.ศ.1997 นำท่านชมอาคารบ้านเรือนที่ยังคงได้รับการบูรณะไว้ซึ่งความงดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแบบกอธิค โอบล้อมด้วยกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลาง บ้านเรือนสวยงามคลาสสิค บางตึกมีอายุเกือบพันปี เมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองสุดๆ ปัจจุบันก็มีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ แกลลอรี่ ร้านอาหาร และร้านกาแฟเล็กๆ ให้นั่งพักผ่อนมากมาย บรรยากาศเงียบสงบ นำทุกท่านเที่ยวชม ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก ร้านขายยาที่ถูกบันทึกว่าเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 1422 และยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน The Great Guild Hall อาคารที่ถูกจัดอันดับให้ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน์ โดยสมาคมพ่อค้าได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1407 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเอสโทเนีย จากนั้นไปชม ลัคกี้เฮาส์ บ้านที่โชคดีรอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ของเมือง แล้วอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบนถนนคนเดินที่เริ่มจาก ถนนววีรู ที่มีสินค้าพื้นเมืองอาทิ อำพัน, ผ้าลินิน เป็นต้น
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเดินทางไปยัง เมืองปาร์นู ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงโดยประมาณ เมืองตากอากาศชื่อดังในแถบทะเลบอลติก เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเอสโตเนียมาก่อน ตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศ นำท่านชม Wooden House อาคารบ้านเรือนโบราณต่างๆ ในสไตล์อาร์ทนูโวที่มีสไตส์เฉพาะตัว เป็นเสน่ห์ไม่เหมือนใครที่ไหน จนกลายเป็นต้นแบบบ้านเรือนที่ถูกนำไปสร้างในสไตน์บอลติค จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ประเทศลัตเวีย ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ ประเทศที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันงดงาม บรรยากาศแบบเมืองเก่าเข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว ได้กลิ่นอายของอารยธรรมในยุคโซเวียต ไม่ว่าจะเป็นปราสาท อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ป้อมปราการ และอื่นๆอีกมายที่รับรองได้ว่าสวยงามไม่ควรพลาด นำท่านเดินทงต่อไปยัง เมืองริกา เมืองหลวงล้นเสน่ห์ริมฝั่งทะเลบอลติก มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศลัตเวียและใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศบอลติกอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ถูกยกย่องว่าสวยงามมากที่สุดในยุโรป ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 2014
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก Rija VEF Hotel, Latvia ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 • จัตุรัสทาวน์ฮออล์ – อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์ – บ้านนายหัวดำ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์เซนต์จอห์น The Dome Cathedral – อาคารสามพี่น้อง – ตลาดกลาง – เมืองรุนดาเล – พระราชวังรุนดาเล – ประเทศลิธัวเนีย – เมืองชัวเลย์ – สุสานไม้กางเขน – เมืองคาอูนัส

  เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านเยี่ยมชม จัตุรัสทาวน์ฮออล์ เป็นสถานที่กำเนิดต้นคริสต์มาส มา 500 ปีแล้ว ที่นิยมประดับประดาตอน 25 ธันวาคมของทุกปี และตรงกลางจัตุรัสมี อนุสาวรีย์นักรบโรแลนด์ ผู้เข้ามาก่อตั้งเมืองริก้ายุคเริ่มแรก และเป็นนักบุญในเวลาต่อมา ในฝั่งตรงข้ามนำท่านชม บ้านนายหัวดำ แลนด์มาร์คห้ามพลาดของเมือง เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเก่า สร้างมาเพื่อเป็นที่รวมตัวดื่มสังสรรค์ของนักเดินทางต่างชาติและพ่อค้าที่ยังไม่แต่งงานที่ล้วนเป็นเศรษฐี สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1334 แต่ถูกทำลายในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1995 – ค.ศ. 1999 ปัจจุบันบ้านนายหัวดำถูกเปิดไว้ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีร้านขายของที่ระลึกหลายร้านรอบๆ จัตุรัสแห่งนี้ นำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองริก้า สร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 13 ในส่วนของยอดโบสถ์ทำมาจากไม้ ได้รับการติดตั้งในปี 1690 ซึ่งสูงที่สุดในโลกในขณะนั้น โบสถ์เคยถูกไฟไหม้ไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปี 1973 โดยที่ยอดเปลี่ยนเป็นทำจากโลหะแทน ซึ่งปัจจุบันมีบริการลิฟต์ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวเมืองริก้าในมุมพาโนรามา *ไม่รวมค่าเข้าและขึ้นลิฟต์ประมาณ ท่านละ 9 ยูโร หลังจากนั้นเดินต่อไปยังด้านหลังเพื่อชม โบสถ์เซนต์จอห์น สร้างขึ้นในปี 1234 เพื่อใช้เป็นโรงสวดของวัดนิกายโดมินิกันต่อมาในศตวรรษที่ 13 กลายเป็นโบสถ์ และในปี 1582 ก็กลายเป็นโบสถ์แบบลัตเวียนโบสถ์แรกในเมืองริก้า นำท่านเพลิดเพลินย่านใจกลางเมืองเก่า Dome Square ชมโบสถ์ประจำเมืองริก้า The Dome Cathedral อยู่ริมจัตุรัส สร้างเมื่อปี 1211 ภายในมีออร์แกนขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป โบสถ์แห่งนี้มาปรับปรุงซ่อมแซมอีกครั้ง แล้วเสร็จตอนปี 1999 เพื่อให้ทันฉลองพร้อมกับรัสเซียที่ครบรอบก่อตั้งกรุงมอสโกมา 850 ปี นอกจากนี้บริเวณรอบๆจัตุรัสยังมีอาคารอื่นรายล้อมอาทิเช่น Stock Exchange 1852 – 1855, สถานีวิทยุลัตเวีย ร้านอาหาร ร้านกาแฟอีกหลายร้านด้วยกัน และนอกจากนี้ยังมี อาคารสามพี่น้อง (The Three Brothers) สร้างขึ้นเมื่อปี 1646 ที่พวกพ่อค้าวาณิชมาสร้างเอาไว้ ชั้น 2 เป็นที่เก็บของ ส่วนชั้นล่างเป็นที่พักอาศัย  จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย นำท่านชม ตลาดกลาง (Riga Central Market) เป็นตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998 มีพื้นที่ถึง 72,300 ตารางเมตร มีขายทุกอย่างตั้งแต่ผลไม้ ผัก อาหารสด ดอกไม้ เสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่างๆ
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเดินทางชม พระราชวังรุนดาเล หรือพระราชวังฤดูร้อน เคยเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของท่านยุค โดยปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังจากการออกแบบพระราชวังฤดูหนาวแห่งนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ภายในจะพบกับสิ่งตกแต่งดั้งเดิม ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ภาพวาด และเครื่องลายครามของราชวงศ์จีน นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศส ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามอันเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ นำท่านเดินทางต่อไปยัง ประเทศลิทัวเนีย ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงโดยประมาณ ประเทศเล็กๆ ในยุโรปแถบทะเลบอลติก ดินแดนสวยงามที่จะทำให้คุณตกหลุมรัก เพียงแค่ 2 เมืองดังก็สวยสะกดจนแทบหยุดหายใจ “ทราไก” อดีตเมืองหลวงเป็นเมืองแห่งทะเลสาบแสนโรแมนติกและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในขณะที่เสน่ห์ของ “วิลนีอุส” เมืองหลวงใหม่ คือย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรม โกธิค, เรอเนสซองส์ และ บารอค หลอมรวมกันอย่างกลมกลืนสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง วัฒนธรรมของยุโรป นำท่านไปยัง เมืองชัวเลย์ นำท่านชม สุสานไม้กางเขน เป็นสถานที่แสวงบุญของคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อยู่ห่างไปทางตอนเหนือของเมืองชัวเลย์ประมาณ 12 กม. มีความเชื่อกันว่าไม้กางเขนแรกถูกวางไว้บนเนินเขา ในช่วงปี 1831 สุสานไม้กางเขนถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่ในหลายๆครั้งโดยรัฐบาลโซเวียต ในปีพ. ศ. 2536 พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ และมีคนมากมายเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ที่นี่ไม่ได้มีเพียงไม้กางเขนเท่านั้นแต่ยังมีรูปปั้นของพระแม่มารีย์, รูปแกะสลักอื่นๆรวมกันนับแสนชิ้น 
  ท่านเดินทางไปยัง เมืองคาอูนัส เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของลิทัวเนีย เคานัสเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิทัวเนีย ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตั้งอยู่ตรงที่บรรจบกันของแม่น้ำเนริส และแม่น้ำเนมาน
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก Magnus Hotel, Lithuania ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 • อาคารศาลาว่าการ – ปราสาทคาอูนัส – วิหารคาอูนัส – เมืองทราไก – ปราสาททราไก – เมืองวิลนีอุส

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านถ่ายภาพและชมอาคาร ศาลาว่าการ จากนั้นนำท่านชม ปราสาทเคานัส ปราสาทหินที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เพื่อป้องการกันการโจมทางด้านศาสนา แรกเริ่มอาคารปราสาทนี้ได้รับการบันทึกไว้ ในปี 1361 แต่ถูกทำลายด้วยผู้ก่อสงครามทางด้านศาสนา และได้มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1408 จากที่นี่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้าทั้งสองสายที่มาบรรจบกันที่เมืองนี้คือแม่น้าเนริสและแม่น้ำเนมานอีกด้วย และชม Holy Cross Church ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบเรอแนสซองส์ และ วิหารเคานัส ที่มีการสร้างแบบผสมผสานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองทราไก ปัจจุบันเมืองเล็กๆที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้ กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของท่องเที่ยวไปแล้ว ตัวเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบ เป็นที่ตั้งของ ปราสาทกลางทะเลสาบ ปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบกาลเว ซึ่งหลายคนที่เคยมาเยือนต่างก็เรียกขานปราสาทแห่งนี้ว่า Little Marie burg อีกด้วย 
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม ปราสาททราไก ปราสาทหินที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยดยุควีเตาตาสเจ้าผู้ครองเมืองทราไก ในสมัยอดีต *กรณีที่ทุกท่านต้องการขึ้น Hot-Air Balloons มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ ท่านละ 140 ยูโร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองวิลนีอุส เมืองหลวงของประเทศลิธัวเนีย เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าใหญ่ และสวยงามที่สุดของ ประเทศลิธัวเนีย ค้นพบในปี ค.ศ. 1323 ที่ตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของ แม่น้ำเนริสและ แม่น้ำวิลเนีย ล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียวขจี ทางยูเนสโก้ประกาศให้เมืองเก่าวิลเนียอุสเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก  Ibis Styles Vilnius, Lithuania ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 • โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล – ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส – โบสถ์เซนต์แอน – จตุรัสกลางเมือง - ช้อปปิ้งบนถนนเยดิมิโน – สนามบินวิลนีอุส – สนามบินอิสตันบลู

  เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม เมืองวิลนีอุส โดยนำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล เป็นโบสถ์แบบศิลปะบารอคที่สวยที่สุดของเมือง มีงานปูนปั้นถึง 2 พันชิ้นด้วยกัน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปกลาง มีตึกอาคารเก่าแก่งดงามที่ย้อนยุคไปในช่วงศตวรรษที่ 15-16 นำท่านชม โบสถ์เซนต์แอน (St. Anne’s Church) โบสถ์แบบโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าเดิมในช่วงศตวรรษที่ 14 เคยเป็นโบสถ์ไม้ และต่อมาในปี ค.ศ. 1495 – 1500 มีพระฟรานซิสกันได้สร้างโบสถ์ที่ทำจากหินขึ้นมาแทนที่ และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1581 จากนั้นนำเท่านเพลิดเพลินไปกับ จตุรัสกลางเมือง (Town Hall Square) ชมลานน้ำพุขนาดใหญ่ อาคารบ้านเรือนในแบบลิทัวเนีย บางครั้งจัตุรัสแห่งนี้มักถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงสำคัญๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คอนเสิร์ต หรือ การฉายโปรเจ็คเตอร์ขนาดใหญ่อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเขตจตุรัสทาวน์ฮอลล์หรือเลือกเดิน ช้อปปิ้งบนถนนเยดิมิโน ถนนช้อปปิ้งขนาดใหญ่และทันสมัยของเมือง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย
  19.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK1408 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  22.35 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี และรอต่อเครื่อง

 • สนามบินอิสตันบลู – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

  01.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK68 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  15.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
   

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเต็มจำนวน

 • ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 

 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน

 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  *** เงื่อไขเป็นไปตามกรมธรรม์

 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอบบริการตลอดการเดินทาง

 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าโทรศัพท์ทางไกล,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 • ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ

 • ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัต อาหารทะเล เป็นต้น

 • ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และ บริการเสริมอื่น (ถ้ามี)

 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ถ้ามี) รวมถึงกรณีที่ประเทศปลายทางประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

เงื่อนไขการยกเลิก
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อฝนเอกสารการจอง) จะต้องอีเมล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจอง กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษาเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีเมล หรือ เดินทางมาที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่มลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน 

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง มากกว่า 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้บริการจริงที่เกิดขึ้น (กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 • แจ้งยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าบริการ

หมายเหตุ
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

 • ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล/เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางฑูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาติการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาร์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออกและต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง

 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด้ก้ตาม

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั่วเครื่องบิน ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางและหน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด

 • ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 • นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทางอันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิ วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมายทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชำระตามข้อ ตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น

 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้นและรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถึงพลาสติกใสซึ่งมีชิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่กำหนดตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กเรย์ อนุญาติให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้เครื่องบินเท่านั้น

 • คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

 • กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารเครื่องบิน (จอยแลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่1) ท่านจำเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะรอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันการเดินทาง ท่านำเป็นต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะที่อยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชยหรือทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถามที่ท่องเที่ยวใดๆสถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด