ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด ดินแดนพญานาค วัดผาตากเสื้อ โปรโมชั่นทัวร์ไทย

ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด ดินแดนพญานาค วัดผาตากเสื้อ โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ไหว้พระ
รายละเอียด

ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด ดินแดนพญานาค วัดผาตากเสื้อ โปรโมชั่นทัวร์ไทย 3 วัน 1 คืน เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย ศาลาแก้วกู่ ชมวิวสะพานแก้ว ทะเลหมอกห้วยอิสัน วัดป่าภูก้อน ตลาดท่าเสด็จ


รหัสทัวร์ : TATTH6852
 อุดรธานี, ไทย
ราคาเริ่มต้น
USD 177
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ - อุดรธานี -
อุดรธานี - คำชะโนด - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - วัดผาตากเสื้อ - อำเภอสังคม(หนองคาย) River View Resort Or equivalent to the same level
ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดป่าภูก้อน - กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ - อุดรธานี
  19.30 น. จุดนัดพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.อุดรธานี
  20.00 น. ล้อหมุน หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • อุดรธานี - คำชะโนด - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - วัดผาตากเสื้อ - อำเภอสังคม(หนองคาย)
  05.00 น. เดินทางถึง จ. อุดรธานี ให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาในตอนเช้า
  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร (ไข่กะทะ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ฯลฯ)
  นำท่านเดินทางไปยัง วัดศิริสุทโธ หรือ วัดป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึ่งตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คนไทยหลายคนยังสงสัยซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่าเกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษาสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองหนองคาย
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางไปสักการะหลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคายที่วัดโพธิ์ชัย นำท่านชมศาลาแก้วกู่หรือที่รู้จักกันในนามวัดแขก นำชมรูปปั้นทางศาสนาซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจ ของหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัตน์ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งณ ตลาดท่าเสด็จ นำท่านเดินทางสู่ อ.สังคม นำท่านเดินทางไปยัง วัดผาตากเสื้อ เพื่อมาชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เกล็ดพญานาคริมโขงก่อนถึงวัดเพียงเล็กน้อยจะมีจุดชมวิวสามารถเห็นริ้วลายของดินที่คล้ายกับเกล็ด พญานาคในยามน้ำลดได้ อย่างชัดเจนแบบไม่มีต้นไม้หรืออะไรมาบังนอกจากนี้ยังมี สะพานแก้วชมวิว หนึ่งเดียวในไทยไม่ต้องไปดูไกลถึงประเทศจีนอีกด้วย
  16.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ สังคมริเวอร์วิวรีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ น้ำอุ่น) เก็บสัมภาระอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดป่าภูก้อน - กรุงเทพฯ
  05.30 น. คณะพร้อมกันหน้ารีสอร์ท เตรียมออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน เช้านี้เราจะต้องเปลี่ยนรถ เป็นรถอีแต๊ก (ได้สัมผัสวิถีชีวิตอีกแบบ) เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิว ถือว่าเป็น จุดชมทะเลหมอก จุด Unseen ที่ สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดหนองคาย ภูห้วยอิสัน ตั้งอยู่ใน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองพระอาทิตย์ขึ้น และทะเล หมอกได้กว้างไกลสุดตา และยังสามารถมองเห็นเกาะแก่ง ของแม่น้ำโขง ซึ่งหากวันใดที่สายหมอกบางเบาจะสามารถ มองเห็นวิวพระอาทิตย์สีทองในยามเช้าสะท้อนไปยังพื้นน้ำและเกาะแก่งได้ชัดเจน
  07.30 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร เก็บสัมภาระCheck out
  นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ให้ท่านได้สักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และ ถ่ายรูปกับวัดที่สวยติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทยตามอัธยาศัย วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นศาสนสถานที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา และความสวยงามของสถาปัตยกรรม วัดป่าภูก้อนแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขาที่รายล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจีกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งจุดเริ่มต้นในการสร้างวัด คือ ความมุ่งหมายที่จะ รักษาธรรมชาติของป่าอันสมบูรณ์ และแหล่งต้นน้ำลำธารอันอุดมสมบูรณ์เอาไว้จากการถูกบุกรุกทำลาย นอกจากนี้ บริเวณวัดเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม ที่นอกจากจะเย็นใจในการได้เดินทางมาเยือนดินแดนแห่ง พระพุทธศาสนา ยังเย็นตาไปกับงานก่อสร้างอันสวยงามอลังการอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองจังหวัดอุดรธานี
  12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ท่าน รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
  23.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ2-3 ท่าน  ( แอร์ ทีวี น้ำอุ่น)

 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ

 • ค่ามัคคุเทศก์ดูแล และนำเที่ยวตลอดเส้นทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น