ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินซ้อน ดำน้ำ ชมปะการัง โปรโมชั่นทัวร์ไทย

ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินซ้อน ดำน้ำ ชมปะการัง โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินซ้อน ดำน้ำ ชมปะการัง โปรโมชั่นทัวร์ไทย 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี ท่าเรือปากบารา ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา ชมพระอาทิตย์ตก หาดซันไรท์ ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะไผ่ หาดทรายขาว เกาะลังกาวี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ช้อปปิ้งถนนคนเดิน


รหัสทัวร์ : TATTH6678
 สตูล, ไทย
ราคาเริ่มต้น
USD 267
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ - จ.สตูล -
ตรัง - อ.ละงู - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ - Walking Street 3 star hotel accommodation
เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหินซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง - เกาะรอกลอย - เกาะราวี - เกาะยาง -เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง 3 star hotel accommodation
เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ - จ.สตูล
  18.30 น. จุดนัดพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.สตูล
  19.00 น. ล้อหมุน หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ตรัง - อ.ละงู - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ - Walking Street
  07.00 น. เดินทางถึง จ.ตรัง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว
  อิสระรับประทานอาหารเช้า ณ เมืองตรัง (ติ่มซำเลิศรส หมูย่างเมืองตรังที่ขึ้นชื่อ)
  เดินทางไป ท่าเรือปากบารา อ.ละงู
  10.30 น. นำท่านลง เรือ Speed Boatเดินทางไป เกาะตะรุเตา
  ให้ท่านได้กราบสักการะ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา และอิสระในการถ่ายรูป Green Season ไม่แวะเกาะตะรุเตา 
  นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะไข่ สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ.สตูล ให้เวลาท่านได้พาคู่รักจูงมือลอดซุ้มประตูหิน อธิฐานเพื่อให้รักกันชั่วนิรันดร์ เดินทางไป เกาะหลีเป๊ะCheck-in เข้าที่พัก
  บริการอาหารกลางวัน (1) (อาหารจานเดียว/ข้าวกล่อง)
  อิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด เดินเที่ยวรอบเกาะ รอชมพระอาทิตย์ตก ณ หาดซันไรท์ ตามอัธยาศัย
  19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของที่พัก 
  ให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชม Walking Street ใกล้ๆชมสินค้ามากมายของฝากของที่ระลึกหรือนวดสปาเพื่อผ่อนครายอาหารทะเลสดๆปิ้งย่างตามสั่งหรือเลือกเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหินซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง - เกาะรอกลอย - เกาะราวี - เกาะยาง -เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง
  06.00 น. ตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้น เดินไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นกลับมาทำธุระส่วนตัว
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
  08.30 น. ออกเดินทางด้วย เรือหางยาว
  สัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการัง ตามจุดต่างๆ ที่จะเลือกเฉพาะที่เด่นๆ เช่น ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะดง เป็นต้น อาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับเวลาและสภาพอากาศ
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) (อาหารกล่อง) พร้อมผลไม้ บน เกาะ
  13.30 น. เดินทางไป หาดทรายขาว-เกาะราวี
  15.30 น. ออกเดินทางดำน้ำกันต่อที่ เกาะยาง หน้า-หลัง
  เดินทางไป เกาะอาดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย
  17.30 น. กลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  19.00 น. อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - กรุงเทพฯ
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก
  09.00 น. เดินทางกลับ ท่าเทียบเรือปากบารา ด้วย เรือ Speed Boat
  11.30 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือ
  รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร
  13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
  แวะให้ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยและซื้อของฝาก ณ ร้านขายของฝาก ระหว่างทาง เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประมาณ ตี 2 โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมัน และคนขับ

 • ค่าเรือ Speed Boat ไปกลับท่าเรือปากบารา - หลีเป๊ะ และเรือหางยาว หรือ Speed Boat พาไปดำน้ำ

 • ค่ารีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2 คืน

 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ

 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ

 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น