ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ระนอง แช่น้ำพุร้อน ล่องเรือไทม์แมชชีน 3 วัน 1 คืน (thailand)

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ระนอง แช่น้ำพุร้อน ล่องเรือไทม์แมชชีน 3 วัน 1 คืน

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ระนอง แช่น้ำพุร้อน ล่องเรือไทม์แมชชีน 3 วัน 1 คืน เที่ยวระนอง ล่องเรือไทม์แมชชีน 3 วัน 1 คืน ชิมกาแฟรสดี แช่น้ำร้อน ชมภูเขาหญ้า ล่องเรือโบราณชมเมืองระนอง แต่งตัวยุคเหมืองแร่ ลิ้มรสอาหารโบราณ กิจกรรมลอยพรกพร้าว เที่ยวระนอง ทัวร์ระนอง 


แสดงแผนที่
 ระนอง, ไทย
ราคาเริ่มต้น
USD 0
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ - ระนอง
ระนอง - จุดชมวิวเขาฝาชี - ก้องวัลเลย์ - วัดวารีบรรพต - วัดบ้านหงาว - ภูเขาหญ้า – ล่องเรือโบราณชมเมืองระนอง แต่งตัวยุคเหมืองแร่ ลิ้มรสอาหารโบราณ - ลอยพรกพร้าว เข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) - บ้านเทียนสือ - วัดอ่างสุวรรณ - ร้านขายของฝาก - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ - ระนอง
  20.30น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.ระนอง
  21.00น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
   
 • ระนอง - จุดชมวิวเขาฝาชี - ก้องวัลเลย์ - วัดวารีบรรพต - วัดบ้านหงาว - ภูเขาหญ้า – ล่องเรือโบราณชมเมืองระนอง แต่งตัวยุคเหมืองแร่ ลิ้มรสอาหารโบราณ - ลอยพรกพร้าว
  05.00 น. เดินทางถึง จังหวัดระนอง อิสระทำภาระกิจส่วนตัว
  นำท่านชมวิวบนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงามพระอาทิตย์อัสดงมองเห็นลำน้ำกระบุรีไหลมา บรรจบกับลำน้ำละอุ่นออกสู่ทะเลอันดามันเกิดเป็นทัศนียภาพน่าประทับใจของเกาะแก่งน้อยใหญ่มองเห็น ฝั่งพม่านอกจากนี้แล้วจุดชมวิวเขาฝาชียังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ จังหวัด ระนองโดยเฉพาะในฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมแสงสีสุดท้ายของท้องฟ้าจะสด สวยงดงามมากที่สุดในบางวันยังสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้อีกด้วย
  บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางไปยัง ก้องวัลเลย์แหล่งปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงมากว่า 40 ปี ของจังหวัดระนอง
  ก้องวัลเลย์ตั้งอยู่ที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองแหล่งปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟภายใต้ชื่อการค้าก้องกาแฟและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ภายใต้ชื่อก้องวัลเลย์โดยรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกรและให้เกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคาขายเองจึงทำให้ก้องกาแฟได้กาแฟคุณภาพดีกว่าท้องตลาดโดยนำมาคัดเมล็ดคั่วบดและบรรจุลงถุงที่มีมาตรฐานความโดดเด่นของกาแฟก้องวัลเลย์คือการทำกาแฟด้วยกรรมวิธีที่โบราณตั้งแต่การปลูกเก็บเมล็ดตากบ่มและคั่วมือในกระทะเล็กๆและบดด้วยมือทำให้ยังคงรักษากลิ่นหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรบัสต้ารวมถึงรสชาติรวมถึงความหวานของเมล็ดกาแฟไว้ได้ทำให้เมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่หลายคนมองว่าเข้มและขมกลายเป็นรสชาติที่กลมกล่อมทำให้ก้องคอฟฟี่มีรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกลายเป็นกาแฟที่มีชื่อเสียงส่งขายไปทั่วโลกที่คอกาแฟต้องลองไปชิมสักครั้ง
  นำท่านเดินทางไปยัง วัดวารีบรรพต ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขามองเห็นวิวได้โดยรอบเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้มีความยาวถึง 22 เมตรนอกจากนี้เราจะชมความสวยงามของเจดีย์สีทองชื่อว่ามหาทุติยเจดีย์ศรีบรรพตเนื่องจากวัดนี้เป็นที่ศรัทธาของชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในระนองจึงมีพระพม่าและช่างฝีมือของพม่ามาช่วยทำการสร้างเจดีย์นี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่วัดไทยมีเจดีย์แบบพม่า
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางไปยัง วัดบ้านหงาว
  วัดบ้านหงาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง ใกล้กับภูเขาหญ้าระนอง มีอุโบสถ 2 ชั้น หรือที่เรียกว่า อุโบสถลอยฟ้ากว้าง รอบอุโบสถเทคอนกรีตเป็นลานกว้างมีลูกกรงล้อมรอบ ในแต่ละมุมทั้ง 4 ด้าน มีอาคารจัตุรมุข กว้าง มีบันไดขึ้นลงรอบทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก  ภายในอุโบสถวัดบ้านหงาว เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน 
  มีนามว่า “หลวงพ่อดีบุก”เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีชื่อเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์” อันมีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง”และยังมีความสวยงามของฝา พนังที่แกละสลักเป็นลวดลายต่างๆ อีกด้วย
  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองระนอง เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมีแต่ต้นหญ้าปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ภูเขาที่เต็ม ไปด้วยหญ้าต่างสีต่างวันเวลาและเนินเขางดงาม ในช่วงฤดูแล้งภูเขาหญ้าจะแปรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวยิ่งในช่วงในตกใหม่ๆอาจมีโอกาสได้แห่งของสายหมอกฝนลอยไปมาอีกด้วย  จึงนิยมเรียกกันว่า “ภูเขาหญ้าสองสี” การชมภูเขาหญ้านอกจากจะชมได้จากลานกว้างด้านล่างแล้ว ยังสามารถขึ้นไปชมวิวในมุมสูงมีทางราบเชิงเขา มีทางเดินเท้าสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขาเพื่อชมทิวทัศน์โดยรอบ ซึ่งภูเขาแต่ละลูกไม่สูงมาก สามารถเดินเท้าขึ้นไปตามทางจากลูกนี้เดินต่อไปยังอีกลูกซึ่งเชื่อมต่อกัน
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
  15.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือประภาคารอ่าวระนอง นำท่านขึ้นเรือโบราณอายุกว่า 100 ปีแต่งชุด โบราณระนองสมัยร.ศ.109ออกเดินทางไปตามรอยเสด็จรัชกาลที่ 5ยังสถานที่ท่องเที่ยวอันแสน สวยงามบริเวณอ่าวระนองเริ่มด้วยการ สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิกลางทะเลแห่งเดียวในไทย ณเกาะสรีย์, ชมนกชมไม้ชมฝูงเหยี่ยวปากแดงบริเวณลิตเติ้ลเวนิสเกาะคณฑีย์, เปลี่ยนน้ำทะเลให้ หวานหยดกันณจุดชมพระอาทิตย์ทะเลทองคำที่สวยที่สุดในแหลมมาลายูการอยู่ในห้วงเวลาอัน แสนพิเศษกลางทะเลอันดามันที่เบื้องหน้าคือวิวพระอาทิตย์ตกที่ทุกอย่างถูกย้อมด้วยแสงสีทอง
  บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารที่มีชื่อแสนเก๋ว่า“ห้องชุมโพ่”ชื่อที่ใช้เรียกห้องอาหารของคน ชาวเลในอดีตเสิร์ฟท่านด้วยอาหารโบราณระนองต้นตำรับ ให้ท่านได้ลิ้มชิมรสอาหารแบบคนโบราณ ระนองอย่างแท้จริงโดยเชื่อว่าเป็นหนึ่งในชุดอาหารที่อดีตใช้ถวายท่านในครั้งนั้นเริ่มต้น ด้วย“ข้าวมันลอกอย่อ”“ลอหมี่ปู”และเมนูอาหารทะเลกุ้งปูหมึกส่งท้ายมื้ออาหารค่ำแสนพิเศษ ด้วยขนมหวานโบราณ“ขนมน้ำหอม”ที่แม้เพียงได้กลิ่นก็หอมดั่งได้ลิ้มชิมรสน้ำหอมเลยจริงๆหลังจาก รับประทานอาหารค่ำเสร็จก็มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวเลระนองกับ “กิจกรรมลอยพรกพร้าว”กิจกรรมแสนอบอุ่นตามประเพณีโบราณเพื่อเป็นการขอบคุณพระแม่คงคาที่ ให้สายน้ำอันเป็นดั่งชีวิตของชาวเลและสามารถขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตภายใต้แสงจันทร์อัน สวยงามการที่ได้ลอยพกพร้าวที่เราเห็นแสงเทียนลอยกลางทะเลช่างเป็นกิจกรรมแสนประทับใจแสนอบอุ่น สุดที่ทำให้เราหลงรักระนองไปอีกนานแสนนาน
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
 • พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) - บ้านเทียนสือ - วัดอ่างสุวรรณ - ร้านขายของฝาก - กรุงเทพฯ
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก
  นำท่านเดินทางไปยัง พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
  พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 และได้จัดจำลองบรรยากาศของพระราชวังเดิมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นห้องบรรทมของรัชกาลที่ 5 ห้องบรรทมของพระราชินีและพระราชโอรสพระราชธิดาห้องทรงพระอักษรมาที่นี่เรามาเพื่อมาชมความงดงามและสถาปัตยกรรมที่งดงามของปราสาทไม้ที่สร้างด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทองทั้งหลัง
  นำท่านเดินทางไป บ้านเทียนสือ
  บ้านเทียนสือ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองระนอง เป็นบ้านเก่าที่มีอายุกว่า 150 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  ซึ่งถือว่าเป็น บ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านหนึ่งของเมืองระนอง รวมทั้งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย รวบรวมองค์ความรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระนองไว้มากมาย ส่วนหนึ่งปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่เก่าแก่ ซึ่งเป็นสิ่ง สำคัญที่จะใช้ยืนยันความเป็นมาของบรรพบุรุษต้นตระกูล และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆในอดีต เปรียบเสมือน พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของคนจีนในรุ่นแรกๆที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดระนอง
  นำท่านไปยัง บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวารินซึ่งบ่อน้ำร้อนที่ระนองได้รับการวิเคราะห์มาแล้วว่าเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนจึงทำให้ไม่มีกลิ่นของกำมะถันและมีความบริสุทธิ์ อิสระให้ท่านนอนแช่เท้าและแช่ตัวเพื่อผ่อนคลายความเมื่อล้า
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
  นำท่านแวะกราบนมัสการ“หลวงปู่ไทร”ชม“โบสถ์ไม้ตาล”หนึ่งเดียวในไทยที่วัดอ่างสุวรรณ
  “วัดอ่างสุวรรณ”หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า“วัดหนองหอย” ในอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาจดูเป็นวัดราษฎร์ธรรมดาๆทั่วไปแต่ที่ไม่ธรรมดาก็ตรงที่อุโบสถของวัดนี้งดงามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทยเพราะเป็นโบสถ์ไม้ที่ทำมาจากต้นตาล
  แวะซื้อของฝากที่ร้าน คุณต้นและรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  22.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน 

แพ็กเกจนี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าล่องเรือไทม์แมชชีน พร้อมกิจกรรมลอยพรกพร้าว
ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน ห้องน้ำในตัว แอร์ น้ำอุ่น)
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
× ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกระเป๋า
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 
หมายเหตุ
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น