ทัวร์นครพนม พญาศรีสัตตนาคราช พระธาตุเรณู พระธาตุพนม วัดพระธาตุศรีคูณ พระธาตุท่าอุเทน

ทัวร์นครพนม ไหว้ 7 ประธาตุประจำวันเกิด เสริมสิริมงคลชีวิต โปรเที่ยวไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์นครพนม 3 วัน 1 คืน เดินทางด้วยรถบัส ปรับอากาศ VIP พาเที่ยวชมความงามของนครพนม พญาศรีสัตตนาคราช พระธาตุพนม พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุมหาชัย วัดนักบุญอันนา พระธาตุนคร พระธาตุเรณู วัดพระธาตุศรีคูณ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน(ริมฝั่งโขง)       


รหัสทัวร์ : TATTH6908
 นครพนม, ไทย
วันที่เดินทาง :
25 ธ.ค. 2563 ถึง 27 ธ.ค. 2563 ช่วงเวลาอื่น
ราคาเริ่มต้น
USD 133
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพ●สถานีปั๊มปตท. วิภาวดีรังสิตขาออก -
นครพนม ● พญาศรีสัตตนาคราช ● พระธาตุท่าอุเทน ● พระธาตุประสิทธิ์ ● พระธาตุมหาชัย ● วัดนักบุญอันนา ● พระธาตุนคร ● ถนนคนเดินนครพนม (ริมฝั่งโขง) The River Hotel / Mekong Heritage Hotel Or equivalent to 3-4 stars
พระธาตุเรณู ● พระธาตุพนม ● วัดพระธาตุศรีคูณ ● กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพ●สถานีปั๊มปตท. วิภาวดีรังสิตขาออก
  19.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
  20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครพนม โดยรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ(Set Box)  และให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
  (ระหว่างเดินทางแวะจุดพักรถให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ)
 • นครพนม ● พญาศรีสัตตนาคราช ● พระธาตุท่าอุเทน ● พระธาตุประสิทธิ์ ● พระธาตุมหาชัย ● วัดนักบุญอันนา ● พระธาตุนคร ● ถนนคนเดินนครพนม (ริมฝั่งโขง)
  07.30 น. เดินทางถึงจังหวัดนครพนม
  เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
  หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช (Naga Monument) สัญลักษณ์ใหม่ใจกลางเมืองนครพนม เป็นรูปหล่อองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งไทยบนลานศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตรเขตเทศบาลจังหวัดนครพนม หล่อด้วยทองเหลืองมีน้ำหนักรวม 9,000 กิโลกรัม เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร มีลำตัวเดียวขนาดใหญ่ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำได้ แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาต่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่ง
  จากนั้น เดินทางไปสักการะ พระธาตุท่าอุเทน (Phra That Tha Uthen) พระธาตุประจำวันศุกร์ ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน ตั้งอยู่ในเส้นทางเดียวกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนอยู่ในผังสี่เหลี่ยม 
  เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุท่าอุเทน จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ”
  จากนั้น เดินทางต่อไปเพื่อสักการะ พระธาตุประสิทธิ์ (Phra That Prasit) พระธาตุประจำวันพฤหัสบดี ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า เป็นพระธาตุที่มีความสำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดและผู้คนชาวนครพนมมาช้านาน 
  ) “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ จะได้รับอานิสงส์ให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่ การงาน  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้ไปกราบไหว้อธิษฐานขอพรเรื่องการงานกันเป็นอย่างมาก”
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
  จากนั้น เดินทางไปสักการะพระธาตุมหาชัย (Phra That Mahachai) พระธาตุประจำวันพุธ ณ วัดพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถวัดโฆษดารามนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
  อีสาน “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ การกราบไหว้ช่วยเสริมบารมี ค้าขาย ร่ำรวย จะประสบชัยชนะในชีวิต”
  จากนั้น เยี่ยมชม วัดนักบุญอันนา (Saint Ann, Nongsaeng Church) (ด้านนอก) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุนทรวิจิตร เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ฝั่งตรงข้ามคือประเทศลาว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน 
  จากนั้น เดินทางไปสักการะพระธาตุนคร (Phra That Nakorn) พระธาตุประจำวันเสาร์ ณ วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม ด้านหน้าวัดติดแม่น้ำโขง องค์พระธาตุนครมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายนอกมีลักษณะคล้ายกับองค์พระธาตุพนมองค์เดิม
  กันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ เสริมบุญบารมี และมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน”
  ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พิเศษ! รับประทานอาหาร ณ ร้าน Gooba House สัมผัสบรรยากาศคลาสสิคกับอาคารสีเหลืองสไตล์ French Colonial อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี
  หลังอาหารเย็น นำท่านไปยัง ถนนคนเดินริมโขง@นครพนม (Mekhong Walking Street) อยู่บริเวณถนนสายเลียบฝั่งโขง เริ่มตั้งแต่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกาประวัติศาสตร์ 
  ที่พัก โรงแรมเดอะริเวอร์ / โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ หรือเทียบเท่าระดับ 3-4 ดาว
 • พระธาตุเรณู ● พระธาตุพนม ● วัดพระธาตุศรีคูณ ● กรุงเทพฯ
  07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  หลังรับประทานเช้า นำท่านไปยังร้านขายของฝากร้านดังให้ท่านได้เลือกซื้อของกินของฝากท้องถิ่นขึ้นชื่อ เช่น หมูยอห่อใบตอง แหนมมะยม เส้นก๋วยจั๊บญวน ผลไม้อบแห้ง อาหารทานเล่นแปรรูป และอื่นๆอีกมากมาย 
  จากนั้น เดินทางไปยัง พระธาตุเรณู (Phra That Renu Nakhon) พระธาตุประจำวันจันทร์ ณ วัดพระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร
  องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มี ขนาดเล็กกว่า  สร้างเมื่อปี พ. ศ. 2461 โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโย สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน 
  “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุเรณูจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์”
  จากนั้น พระธาตุพนม (Phra That Phanom) พระธาตุประจำวันอาทิตย์ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า พระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200-1400 ตามตำนานกล่าวว่า ผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ โดยภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และของมีค่าอีกมากมาย ต่อมา พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"ถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว”
  เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  จากนั้น นำท่านไปสักการะ พระธาตุศรีคุณ (Phra That Srikhun) พระธาตุประจำวันอังคาร ณ วัดธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก พระธาตุศรีคุณ หรือที่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระธาตุคุณ สร้างแบบเรียบง่ายข้างพระธาตุมีโบสถ์
  “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุศรีคูณจะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ”
  ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านออกเดินทางกลับสู่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  อิสระอาหารเย็น ณ ร้านอาหารศูนย์ของฝาก
  23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

 • ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น  

หมายเหตุ
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด

 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง