ทัวร์แม่ฮ่องสอน แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ทะเลหมอกหยุนไหล จุดชมวิวจ่าโบ่ ถนนคนเดินปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ทะเลหมอกหยุนไหล จุดชมวิวจ่าโบ่ ถนนคนเดินปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ทะเลหมอกหยุนไหล โปรสุดคุ้ม

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ ทุ่งดอกไม้ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน เดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ พาเที่ยวชม ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล พระธาตุดอยกองมู วัดจองคำ วัดจองกลาง บ้านห้วยเสือเฒ่า สะพานซูตองเป้ ภูโคลน พระตำหนักปางตอง 2 บ้านรักไทย ปางอุ๋ง จุดชมวิวจ่าโบ่ ถ้ำลอด จุดชมวิวปางมะผ้า วัดพระธาตุแม่เย็น ถนนคนเดินปาย ทะเลหมอกหยุนไหล บ้านสันติชล วัดน้ำฮู Coffee In Love Hillside Coffee House สะพานประวัติศาสตร์ กาดทุ่งเกวียน   


รหัสทัวร์ : TATTH6409
 แม่ฮ่องสอน, ไทย
วันที่เดินทาง :
12 พ.ย. 2563 ถึง 15 พ.ย. 2563 ช่วงเวลาอื่น
ราคาเริ่มต้น
USD 219
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ - อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ -
ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน the 3 hotel or equivalent class
วัดจองคำ – วัดจองกลาง – บ้านห้วยเสือเฒ่า – สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน – พระตำหนัก ปางตอง 2 – บ้านรักไทย the 3 star hotel or equivalent class
ปางอุ๋ง - จุดชมวิวจ่าโบ่ - ถ้ำลอด - จุดชมวิวปางมะผ้า - วัดพระธาตุแม่เย็น –ถนนคนเดินปาย จ.แม่ฮ่องสอน the 3 hotel or equivalent class
ทะเลหมอกหยุนไหล - บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - Coffee In Love - Hillside Coffee House -สะพานประวัติศาสตร์ - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ - อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
  19.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
  20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
   
 • ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน
  05.00 น. เดินทางถึง อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ ให้ทุกท่านได้ทำธุระส่วนตัว
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทาง
  ไป ออบหลวง (UNSEEN) แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ประติมากรรมทางธรรมชาติ เขาหินจูบกัน
  09.00 น. จากนั้นเดินทางไป สวนสนบ่อแก้ว ต้นสนสองใบ และสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง
  10.00 น. จากนั้นเดินทางไป ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) อยู่ในเขต อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท์ ได้ชื่อว่า เป็นถ้าน้ำแข็งที่สวยที่สุดในเมืองไทย
  12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
  13.30 น. หลังจากนั้นเดินทางสู่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
  16.00 น. นำท่าน Check in เข้าที่พัก ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
  17.00 น. ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง กันตามอัธยาศัย
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร
  จากนั้นนำทุกท่านอิสระท่องเที่ยว ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน
  นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์
   
 • วัดจองคำ – วัดจองกลาง – บ้านห้วยเสือเฒ่า – สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน – พระตำหนัก ปางตอง 2 – บ้านรักไทย
  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก
  09.00 น. นำทุกท่าน Check out เตรียมตัวออกเดินทาง เดินทางไปวัดจองคำ นำท่าน สักการะหลวงพ่อโต และชมศิลปะแบบไทยใหญ่ จากนั้นเดินทางไป วัดจองกลาง ชม ภาพจิตรกรรมแผ่นกระจก และ ตุ๊กตาแกะสลักไม้
  10.00 น. หลังจากนั้นเดินทางไป บ้านห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ที่มีการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมที่มีบ้านประมาณ 20 หลังคาเรือน ซึ่งบ้านแต่ละหลังจะมีการนำของที่ระลึกมาขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้าและเครื่องประดับ เล็ก ๆ น้อยราคาไม่แพงมาก
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
  13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานที่ทอดยาวไปบนทุ่งนาสร้างโดยแรงศรัทธาของชาวบ้าน เมื่อเดินบนสะพานไปเรื่อยๆ จะพบกับสวนธรรมภูสมะซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม นำท่านเข้าสักการบูชา พระพุทธรูปทรงเครื่อง
  จากนั้นเดินทางไป ภูโคลน (Unseen) บ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย 
  นำท่านเดินทางไป พระตำหนักปางตอง 2 ชมความน่ารักของลูกแกะตัวน้อยๆ สีขาวปุกปุย และสวนดอกไม้เมืองหนาว
  นำท่าน Check in เข้าที่พัก ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
  เย็น  รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์
   
 • ปางอุ๋ง - จุดชมวิวจ่าโบ่ - ถ้ำลอด - จุดชมวิวปางมะผ้า - วัดพระธาตุแม่เย็น –ถนนคนเดินปาย จ.แม่ฮ่องสอน
  05.30 น. เดินทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่านจะได้พบกับทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเช้าสีทอง เป็นภาพทีสวยงามยิ่งนัก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
  07.30 น. เดินทางกลับสู่บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ที่พัก
  09.00 น. จากนั้นนำท่าน Check out เตรียมตัวออกเดินทางสู่ จุดชมวิวจ่าโบ่
  เดินทางถึง จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่ จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานที่ฮิตของวัยรุ่นที่ต้องแวะเวียนกันไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นอกจากนั้นยังมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เป็นจุดเด่นของที่นี้อีกด้วย นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจะต้องมีโอกาสได้ลองลิ่มรส มิเช่นนั้นแล้วถือว่าไปไม่ถึงอย่างแน่นอน
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร
  13.00 น. หลังจากนั้นเดินทางไป ถ้ำน้ำลอด เป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปางทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้าย มีความยาวกว่า 500 เมตร สายน้ำกัดเซาะโพรงถ้ำแห่งนี้มากกว่าล้านปี ภายในประกอบไปด้วย 3 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา และถ้ำผีแมน เดินทางไป จุดชมวิวปางมะผ้า
  จากนั้น Check in เข้าที่พัก ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
  17.00 น. ได้เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางไป วัดพระธาตุแม่เย็น จุดชมพระอาทิตย์ตก และชมวิวเมืองปายยามเย็น
  เย็น อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินปาย ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย จากนั้น กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์
   
 • ทะเลหมอกหยุนไหล - บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - Coffee In Love - Hillside Coffee House -สะพานประวัติศาสตร์ - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ
  05.30 น. นำท่านเดินทางไป จุดชมวิว ทะเลหมอกหยุนไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น ให้เวลาถ่ายรูปกัน พอสมควร อิสระรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารบริเวณจุดชมวิวหยุนไหล
  08.30 น. นำท่านเดินทางไป บ้านสันติชล ชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชม บ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า เดินเล่น 
  ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางไป วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล
  10.00 น. นำท่านเดินทางกลับที่พัก ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย เก็บสัมภาระ Check out 
  นำท่านเดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง นำท่านเดินทางไป Hillside Coffee House เติมคาเฟอีนกันสักหน่อย รับประกันเรื่องรสชาติของกาแฟ และเครื่องดื่ม รับรองว่าคอกาแฟไม่ผิดหวังแน่นอน
  11.00 น. นำท่านเดินทางไป สะพานประวัติศาสตร์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหาร ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์”
  13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง
  แวะซื้อของฝากให้กับคนที่คุณรัก ณ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเย็น (10) ณ ร้านอาหาร
  24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 • ค่าที่พัก 3 คืน (แม่ฮ่องสอน 1 คืน / บ้านรักไทย 1 คืน / ปาย 1 คืน)

 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 10 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดทริปการเดินทาง

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

 
หมายเหตุ
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน

 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน