ทัวร์ในประเทศ กระบี่ สปีดโบท เดินทาง 2 คนขึ้นไป จองได้ถึงวันที่ 31 ธค 2561 (thailand)

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ สปีดโบท เดินทาง 2 คนขึ้นไป ทัวร์ 1 วัน จองได้ถึงวันที่ 31 ธค 2561

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง กีฬา ดินเนอร์ ล่องเรือ
รายละเอียด

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ สปีดโบท เดินทาง 2 คนขึ้นไป ทัวร์ 1 วัน โปรแกรมทัวร์กระบี่  1 วัน Day Trip 4 แห่ง 7 เกาะ โดยเรือเร็ว Speed Boat ราคา 1,200 บาท/ท่าน (ราคาสำหรับคนไทย) เริ่มต้นโรงแรมที่พัก (จากที่พัก-ท่าเรือ-ที่พัก) เที่ยวกระบี่ ทัวร์กระบี่ 


แสดงแผนที่
 กระบี่, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันจันทร์
ราคาเริ่มต้น
USD 38
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • โรงแรมที่พัก-ท่าเรือ-4 แห่ง 7 เกาะ ทะเลแหวก (Unseen Thailand) , เกาะปอดะ , ถ้ำพระนาง และ อ่าวไร่เลย์-ท่าเรือ-โรงแรมที่พัก **โดยเรือเร็ว Speed Boat
  *เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป*
   
  08.00  น. รถมารับท่านยังโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ
  09.30  น. เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะต่างๆ
  -  ถ้ำพระนาง ชมการปีนเข้าระดับชาติ สักการะโต๊ะนาง และพักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดทราย
  -  เกาะปอดะ พักผ่อนบนชายหาด และเล่นน้ำกับฝูงปลาเสือ 
  12.00  น. รับประทานอาหารเที่ยง (1) 
  -   เกาะไก่  ดำน้ำดูปะการัง และถ่ายรูปคู่เข้าหินปูนที่มีลักษณะคล้ายหัวไก่
  -  ทะเลแหวก UNSEEN KRABI เดินเล่นบนชายหาดทรายที่ขาวสะอาด
  *ทะเลแหวก อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุด Unseen Thailand ของชาวกระบี่ที่มีจุดสวยงามอย่างมหัศจรรย์ ที่เราสามารถเดินเหยียบทรายขาวละเอียด จากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่งได้เวลาน้ำลด ทะเลแหวกเกิดจาก สันทรายจากเกาะสามเกาะ คือเกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้เป็น3 เกาะเด่นที่อยู่ใน หมู่เกาะปอดะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกัน มีสันฐาณติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็น แนวสันทราย เชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทราย นี้จะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูง เมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมา เหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้้แยกออกกันเป็นสามส่วน สันทรายจะโผล่ในช่วงที่น้ำทะเล ลดต่ำสุด แต่ถึงแม้ว่าสันทราย จะไม่โผล่เราก็สามารถเดินเล่น ได้ หาดทรายของทะเลแหวกนี้ขาวสะอาดน่าเล่นน้ำ การท่องเที่ยวทะเลแหวกจะนิยมท่องเที่ยว ทั้งหมด 4 เกาะ คือเกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะปอดะ ซึ่งสามารถเที่ยวได้ใน 1 วัน
  16.00 น. เดินทางกลับ รถมารอรับท่าน และส่งท่านกลับสู่โรงแรม 
  *** ช่วงหน้าฝนกรณีหากไม่สามารถทัวร์ทางทะเลจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นทัวร์รอบเกาะ (ทัวร์ทางบก) แทน
  ***โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และจำนวนลูกค้าของแต่ละวัน***
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน 

แพ็กเกจนี้รวม
ราคานี้รวม 
***อาหาร 1 มื้อ (เที่ยง) / ทัวร์ 4 แห่ง 7 เกาะ *โดยเรือเร็ว Speed Boat / รับ-ส่ง ณ โรงแรมที่พัก จ.กระบี่**
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าบริการ รถ-รับส่ง โรงแรมที่พักไปยัง ท่าเรือ
2.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6. อุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง 
7.ไกด์ท้องถิ่น
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าเดินทางรถ หรือตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมเริ่มต้นโรงแรม
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 
เงื่อนไขการยกเลิก
การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 
หมายเหตุ
การจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้