ทัวร์ในประเทศ กระบี่ เกาะพีพี สปีดโบท ทัวร์วันเดียว จองได้ถึงวันที่ 31 ธค 2561 (thailand)

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ เกาะพีพี สปีดโบท ทัวร์วันเดียว จองได้ถึงวันที่ 31 ธค 2561

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง กีฬา ดินเนอร์ อุทยานแห่งชาติ ล่องเรือ
รายละเอียด

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ เกาะพีพี สปีดโบท ทัวร์วันเดียว  หมู่เกาะพีพี (เริ่มกระบี่) โดยเรือเร็ว Speed Boat ราคา 1,400 บาท/ท่าน (ราคาสำหรับคนไทย) เริ่มต้นโรงแรมที่พัก (จากที่พัก-ท่าเรือ-ที่พัก) ราคานี้รวม  ***อาหาร 1 มื้อ (เที่ยง) / ทัวร์ หมู่เกาะพีพี *โดยเรือเร็ว Speed Boat / รับ-ส่ง ณ โรงแรมที่พัก จ.กระบี่** *เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป* เที่ยวกระบี่ ทัวร์กระบี่ 


แสดงแผนที่
 กระบี่, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันศุกร์
ราคาเริ่มต้น
USD 45
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • โรงแรมที่พัก-ท่าเรือ-เกาะพีพีเล-อ่าวปิเละ-อ่าวลิง-เกาะพีพีดอน-ช้อปปิ้ง-ชมวิถีชีวิตชาวเกาะ-อ่าวรันตี-เกาะไม้ไผ่-ท่าเรือ-โรงแรมที่พัก **โดยเรือเร็ว Speed Boat (_/ เที่ยง / _)
  08.00  น. รถมารับท่านยังโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ
  09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว Speedboat นำท่านสู่ “หมู่เกาะพีพี” 
  *หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในเขต   อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ประกอบไปด้วย 6 เกาะ คือ เกาะพีพีดอน , เกาะพีพีเล , เกาะยุง , เกาะไผ่ , เกาะปิดะนอก , เกาะปิดะใน
  ( ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 45 – 50 นาที )
  10.00 น.  นำท่านสู่ “เกาะพีพีเล” เกาะหินปูนกลางทะเล เป็นเกาะที่ไม่มีที่พักอาศัย นำท่านชม  “อ่าวมาหยา” อ่าวที่มีความสวยงาม สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach
   จากนั้น นำท่านชม “อ่าวปิเละ” ลากูน ทะเลในแห่งอันดามัน สวยงามด้วยหน้าผาหินปูน ตั้งฉากกับน้ำทะเล และนำท่านผ่านชม “ถ้ำไวกิ้ง” ถ้ำที่ได้รับสัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น
  11.00 น.    นำท่านเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปลาและปะการังที่ “อ่าวลิง” หรือ “อ่าวสามหาด” อ่าวที่อุดมสมบูรณ์  ไปด้วยปะการังนานชนิด และฝูงปลาต่าง ๆ มากมาย
  12.00 น.  นำท่านสู่ “เกาะพีพีดอน” เกาะที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี ครบครันด้วย ที่พัก ร้านอาหาร และกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ
  12.15 น. รับประทานอาหารเที่ยง (1)  ณ ห้องอาหารโรงแรมพีพี คลิฟ บีช อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์  
  จากนั้น หลังรับประทานอาหารเชิญทุกท่านเดินเล่นเที่ยวชม เลือกช้อปปิ้งสินค้าบนเกาะพีพี หรือชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพี ตามอัธยาศัย
  13.30 น. นำท่านเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังที่ “อ่าวรันตี” หรือ “เกาะยุง” ท่านจะได้พบกับความ  อุดมสมบูรณ์ของป่าปะการัง และฝูงปลาทะเลหลากหลายสายพันธุ์ หากท่านโชคดี     ท่านอาจจะได้พบกับปลาฉลามหูดำที่นอนหลับอยู่บนพื้นทะเล
  14.00 น.  นำท่านสู่ “เกาะไม้ไผ่” เกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะพีพี เป็นเกาะที่เงียบสงบและมีปะการัง หน้าหาดเป็นแนวยาว จนได้รับสมญานามว่าเป็น “ดงปะการังแสนไร่” เชิญทุกท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังที่หน้าหาด
  16.30 น. เดินทางกลับ รถมารอรับท่าน และส่งท่านกลับสู่โรงแรม 
  *** ช่วงหน้าฝนกรณีหากไม่สามารถทัวร์ทางทะเลจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นทัวร์รอบเกาะ (ทัวร์ทางบก) แทน
  ***โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และจำนวนลูกค้าของแต่ละวัน***
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน 

แพ็กเกจนี้รวม
1.ค่าบริการ รถ-รับส่ง โรงแรมที่พักไปยัง ท่าเรือ
2.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6. อุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง 
7. ไกด์ท้องถิ่น
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
1. ค่าเดินทางรถ หรือตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมเริ่มต้นโรงแรม
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 
เงื่อนไขการยกเลิก
การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 
หมายเหตุ
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
- รองเท้าสวมสบาย, รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ารัดส้น
- ไฟฉาย
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป 
 
 
หมู่เกาะพีพี (เริ่มกระบี่) โดยเรือเร็ว Speed Boat ราคา 1,400 บาท/ท่าน (ราคาสำหรับคนไทย)