ทัวร์ในประเทศ กระบี่ เกาะห้อง สปีดโบท 2 คนขึ้นไป ทัวร์วันเดียว จองได้ถึง 31 ธค 2561 (thailand)

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ เกาะห้อง สปีดโบท 2 คนขึ้นไป ทัวร์วันเดียว จองได้ถึง 31 ธค 2561

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง กีฬา ดินเนอร์ ศาสนา อุทยานแห่งชาติ ล่องเรือ
รายละเอียด

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ เกาะห้อง สปีดโบท 2 คนขึ้นไป ทัวร์วันเดียว ให้ท่านชมความสวยงามของหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลกระบี่  ชม เกาะห้อง ด้วยรูปทรงที่สวยแปลกตา แบ่งเป็นห้องต่างๆ ทะเลใส หาดทรายขาวละเอียด รอให้ท่านไปสัมผัสความงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เที่ยวกระบี่ ทัวร์กระบี่ 


แสดงแผนที่
 กระบี่, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 41
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • โรงแรมที่พัก-ท่าเรือ-เกาะห้อง-เกาะลาดิง-เกาะผักเบี้ย-ท่าเรือ-โรงแรมที่พัก **โดยเรือเร็ว Speed Boat
  08.00 น. รถมารับท่านยังโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ
  09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว Speedboat นำท่านสู่ “หมู่เกาะห้อง” ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี “ป่าเกาะแห่งอันดามัน”
  10.00 น. นำท่านสู่ “เกาะลาดิง” เกาะเล็ก ๆ ที่มีชายหาดส่วนตัวที่ขาวละเอียด ด้านหน้าหาด มีปะการัง เชิญทุกท่านเล่นน้ำ ดูปะการังตามอัธยาศัย 
  จากนั้น นำสู่ “เกาะผักเบี้ย”  ที่อยู่ตรงข้ามกับเกาะไร่เป็นเกาะที่มีชายหาดสองด้าน มีลักษณะเฉพาะตัวคือ    ทรายที่เกาะนี้จะเป็นสีแดง น้ำทะเลใสบริสุทธิ์ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย  จากนั้นเรือจะพาท่านไปยัง “ทะเลใน” หรือลากูน หรือห้อง อันเป็นที่มาของเกาะห้อง
  12.00 น. นำท่านสู่ “เกาะห้อง” เกาะที่เงียบสงบ
  จากนั้น รับประทานอาหารเที่ยง (1) แบบกล่องปิกนิก  
  จากนั้น หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สัมผัสชายหาด  ที่ได้รับรางวัลชายหาด 5 ดาว จาก ททท. เล่นน้ำ ชมฝูงปลา พักผ่อนตามอัธยาศัย
  15.00 น. เดินทางกลับ รถมารอรับท่าน และส่งท่านกลับสู่โรงแรม 
  *** ช่วงหน้าฝนกรณีหากไม่สามารถทัวร์ทางทะเลจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นทัวร์รอบเกาะ (ทัวร์ทางบก) แทน
  ***โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และจำนวนลูกค้าของแต่ละวัน***
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน 

แพ็กเกจนี้รวม
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าบริการ รถ-รับส่ง โรงแรมที่พักไปยัง ท่าเรือ
2.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6. อุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง 
7. ไกด์ท้องถิ่น
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าเดินทางรถ หรือตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมเริ่มต้นโรงแรม
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขการยกเลิก
การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
หมายเหตุ
ราคา 1,290 บาท/ท่าน (ราคาสำหรับคนไทย)
เริ่มต้นโรงแรมที่พัก (จากที่พัก-ท่าเรือ-ที่พัก)
ราคานี้รวม 
***อาหาร 1 มื้อ (เที่ยง) / ทัวร์เกาะห้อง *โดยเรือเร็ว Speed Boat / รับ-ส่ง ณ โรงแรมที่พัก จ.กระบี่**
*เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป*